Mystery

Mystery
En geocache som krever at man løser en form for oppgave for å kunne logge cachen.
Se også: Cache


Mystery (også kalt Unknown eller Puzzle) er fellesbetegnelsen for geocacher der man må løse en oppgave for å kunne logge cachen.

Det finnes mange ulike former for mysterycacher:

Oppgaveløsning

For de fleste mysterycacher er utfordringen å finne fram til de riktige koordinatene. På koordinatene som oppgis i cachebeskrivelsen er det som oftest ingenting å finne. De egentlige koordinatene er som regel maksimalt tre kilometer unna de oppgitte - vanligvis mye nærmere. Oppgaven som må løses finner du på websiden. Oppgaven kan være åpenbar (f.eks. en sudoku), eller den kan være kamuflert, slik at noe av utfordringen er å skjønne hva oppgaven består i. All nødvendig informasjon skal være tilgjengelig for alle, og det som står på websiden skal være nok til å løse oppgaven.

Hvis en mysterycache har mer enn én løsning, altså at man kan komme fram mer enn ett sett med koordinater, skal det være en cache med logg på hvert løsningssted, og det skal regnes som et godkjent funn når en geocacher har funnet og logget en hvilken som helst av disse cachene.

For en mysterycache med én sluttcache: Det skal ikke være nødvendig å besøke mer enn ett sted for å finne cachen. Oppgaven skal inneholde nok informasjon til at alle løsninger bortsett fra én kan elimineres. Merk at kart ikke er egnet til å eliminere mulige løsninger, ettersom det ikke er noe i veien for å ha en cache på/under vann eller i bratt terreng.

Bonuscacher

Bonuscache er et begrep som brukes om cacher man har mulighet til å finne først etter at man har funnet en eller flere andre selvstendige, publiserte cacher. Det normale er at en eller flere cacher inneholder deler av koordinatene til bonuscachen. Bonuscache er ikke en egen cachetype, men kategoriseres som mysterycache. Hvilke cacher man må finne for å komme fram til bonuscachen, er nesten alltid oppgitt i beskrivelsen av bonuscachen.

Bonuscacher skal kategoriseres som mysterycacher, med oppgitte koordinater som ikke matcher noen av cachene man skal innom for å finne bonuscachen. Årsaken er at multicacher skal ha oppgitte koordinater som peker til første trinn man skal innom, så dersom en bonuscache skal kategoriseres som multicache, vil multicachen måtte ha oppgitte koordinater som er identiske med en av de tradisjonelle cachene som man må innom for å finne bonusen. Dermed har man to cachebeskrivelser, en tradisjonell og en multi, med samme oppgitte koordinater. Det ønsker man ikke, fordi det hender at folk som finner cachen ikke forstår hvilken av de to cachebeskrivelsene cachen tilhører og da logger feil cache på nettet.

Field puzzle (oppgaveløsning på stedet)

Det finnes også mysterycacher som befinner seg på de oppgitte koordinatene. I slike tilfeller man må løse ofte løse en form for oppgave på stedet (Field puzzle), før man er i stand til å signere loggboken. Eksempler på field puzzle er finurlige teknikker som må til for å åpne cacheboksen.

Lager man en multicache hvor det å finne endelige koordinater er vanskeligere enn å bruke enkle regnearter som pluss, minus, delt på og gange (dvs som man enkelt kan gjøre i felt), bør man vurdere å liste cachen som en mysterycache framfor multi. Ta kontakt med reviewer om du er i tvil.

Challengecacher

En challengecache befinner seg vanligvis på oppgitte koordinater, men man må oppfylle et gitt geocachingrelatert krav (f.eks. logget 10 nattcacher) for å få lov til å signere loggboken. For flere eksempler, les mer om challenge-cacher.

Nattcacher

Nattcacher er geocacher der man benytter lommelykt (evt. andre typer lys) for å finne reflekser (eller andre markører) som viser veien fram til den endelige boksen. Flere eldre nattcacher er listet som mysterycacher, men de nyere nattcachene er listet som multicache. Grenseoppgangen her er ikke klar, men reviewerne anbefaler nå multicache for vanlige reflekscacher.

Chirp

Cacher som benytter chirp-teknologi eller andre typer signaler er også listet som mystery.

Innholdet er tilgjengelig for privatpersoner under CC BY-NC-SA 3.0 Creative Commons Navngivelse Ikke-kommersiell Del på samme vilkår. Husk link til oss.

Alt kommersielt bruk skal på forhånd godkjennes. Ta kontakt med Geocaching i Norge før bruk.