UTM

UTM - Universal Transverse Mercator
Type koordinatsystem for angivelse av posisjon (koordinat) på kartet.
Se også: Koordinatsystem