FBP

FBP - Found Before Publishing
Funn før publisering
Se også: Prefind

Det kan være at du tilfeldigvis finner en cache før den blir publisert. For eksempel når du er ute for å se etter fint sted å legge en cache.

De fleste synes det er helt greit å logge funn på en slik cache selv om cachen ikke var publisert da du fant den. Det er større uenighet om det er riktig å hevde FTF.