GPS-orientering

GPS-orientering - Orientering med GPSr
Bruk av GPSr for å finne poster

GPS-orientering brukes som en enkel definisjon for å forklare hva Geocaching er. En annen ikke fullt så kort forklaring er "En moderne form for turorientering hvor man bruker en GPSr i steden for kart og kompass for å finne poster som er skjult i urbane strøk eller ute i naturen."