ROT13

ROT13 - rotate by 13 places
Chiffer som brukes i Geocachingsammenheng til å kode hint og evt. logger

ROT13 betyr rotate by 13 places («rotér 13 plasser») og er en variant av Cæsar-chifferet. Bokstavene i det engelske alfabetet, fra A til Z, erstattes av bokstaven som er 13 plasser lenger frem i alfabetet. Hvis man havner forbi Z, «roterer» man ved å fortsette tellingen fra begynnelsen av alfabetet. A blir til NB blir til O, osv. helt frem til at M blir til Z. Deretter må man rotere, så N blir AO blir B osv. helt til at Z blir M.

ROT13 brukes i geocachingsammenheng til å kode hint og ev. logger

Innholdet er tilgjengelig for privatpersoner under CC BY-NC-SA 3.0 Creative Commons Navngivelse Ikke-kommersiell Del på samme vilkår. Husk link til oss.

Alt kommersielt bruk skal på forhånd godkjennes. Ta kontakt med Geocaching i Norge før bruk.