Programvare og apper

Denne listen med apper er ikke utfyllende, men viser de vi kjenner til p.d.d