Cachevedlikehold

Når du legger ut en geocache, forventes det at den skal ha et langt liv. Dette innebærer at du som cacheeier (populært kalt CO)tar deg av nødvendig vedlikehold av cachen, og følger opp meldinger som kommer inn på cachesiden på nettet.


Innhold

  

Hvordan blir jeg kvitt "røde kors"-symbolet på cachesiden?


Når noen skriver en logg av type Needs Maintenance, kommer et "røde kors"-symbol på cachesiden for å vise at cachen kan trenge vedlikehold. Symbolet forsvinner når du, etter å ha sjekket cachen, legger inn en logg av typen Owner Maintenance. Symbolet kan også fjernes ved å se øverst til høyre på cachesiden, klikke på edit attributes, bla nedover til ikonet Needs maintenance, klikke i kolonnen merket N/R for å fjerne ikonet, og klikke nederst på Update Attributes.

Før du fjerner dette symbolet må du være sikker på at cachen er i god stand!

Hvorfor er cachen deaktivert (disabled)?


Reviewerne deaktiverer cacher som sannsynligvis er borte eller som ikke lenger er i tråd med retningslinjene. Når de deaktiverer en cache, skriver de en reviewer note som forklarer grunnen til deaktiveringen. Når en cache er deaktivert må eier gi en tidsramme for når cachen kan forventes å være aktiv igjen.

Mrk Å deaktivere en cache er noe som cacheeier selv også kan gjøre, dette er en "funksjon" som skal brukes dersom du av en eller annen grunn må midlertidig fjerne cachen din som da pga. f.eks

  • Vedlikehold der du fysisk må ta boksen/instalasjonen hjem
  • Boksen er borte, og du ikke får satt ut en ny med det samme

Så når cachere ser at cachen er deaktivert så slipper de en unødvendig "bomtur" i jakten på denSpiller det noen rolle om en cache er deaktivert (disabled) lenge?


Tilbakemeldinger fra geocachere tyder på at cacher som står deaktiverte i lang tid, mer enn to–tre måneder, er irriterende for enkelte av dem som ønsker å finne cachen og som venter på at cachen skal bli aktiv igjen, og enda mer for dem som ønsker å legge ut en cache på samme sted, men som ikke kan, fordi det ligger en deaktivert cache der.

Det kan være gode grunner til at cacheeier ikke kan aktivere cachen snarlig: det kan være anleggsarbeid på stedet, cachen er dekket av snø, eier kan være syk osv. Slikt er det rom for, men når eier ikke viser særlig interesse for cachen, er det ikke noe poeng i å holde den i live. Da er det bedre at cachen arkiveres for å gi plass til en ny cache.

Hvordan aktiverer (enable) jeg cachen?


Øverst til høyre på cachesiden klikker du på enable listing. På siden som kommer opp skriver en kort tekst i feltet og klikker Submit.

Hvorfor er cachen arkivert?


Kriteriet for at en cache skal bli arkivert er ganske enkelt at cachen ikke er i tråd med retningslinjene og/eller brukervilkårene. I praksis blir cacher som regel arkivert fordi

  • boksen etter all sannsynlighet er borte (mange DNF-er og eier ser ikke ut til å bry seg)
  • loggen er ubrukelig (så våt at det ikke er mulig å skrive i den)
  • loggen er borte (alle cacher skal ha en logg)
  • cachen skulle aldri vært publisert i utgangspunktet (f.eks. når cacheeier har gjort hærverk for å gjemme cachen eller når cachen er gjemt slik at den, eller leting etter den, kan skade omgivelsene)


Tommelfinger regelen er: Har cachen blitt arkivert, så blir den ikke uarkivert, har du derimot vært uheldig og bommet på knappen og trykket arkivert istedenfor deaktiver, så ta snarest mulig kontakt med reviewer, da du kan ha en mulighet til å få tatt cachen ut av arkivet

Jeg ønsker å forandre på cachen. Bør jeg heller arkivere den gamle og opprette en ny?


Dette er i stor grad basert på skjønn. Det er vanskelig å gi noen konkrete "krav" til hva som må til for at den gamle cacheoppføringen bør arkiveres og en ny bør opprettes. Det blir en totalvurdering.

Å forandre en cachetype kan være en stor forandring i noen tilfeller, men så er det noen mysterycacher som like godt kunne vært kategorisert som multicacher. I slike tilfeller blir det å forandre fra mysterycache til multicache bare en "kosmetisk" forandring.

Å forandre plassering kan også være en stor forandring, men flytter du en cache 250 meter fra den ene enden av en myr til den andre enden av samme myr, kan opplevelsen i de to tilfellene være så godt som helt like.

Det fundamentale spørsmålet er: I hvor stor grad gjør forandringen at man får en ny opplevelse?

Jeg vil/kan ikke vedlikeholde cachen lenger


Da har du to alternativer: du kan enten arkivere den eller adoptere den bort.

Arkivere

Det er en kommando for å arkivere en cache på web-siden til cachen. Da blir den så borte som en cache kan få blitt; web-siden finnes så den kan leses og også se hvem som har funnet den. Men den vil ikke dukke opp når folk søker etter cacher.

Velger du å arkivere så husk å fjerne den fysiske beholderen også så den ikke ligger og forsøpler!

Adoptere

Kanskje noen vil adoptere cachen din? Spør på Facebooksidene for geocachere i Norge, eventuelt hvis den finnes en side for den lokale guppen med geocachere i området. Les mer om adopsjon.

Innholdet er tilgjengelig for privatpersoner under CC BY-NC-SA 3.0 Creative Commons Navngivelse Ikke-kommersiell Del på samme vilkår. Husk link til oss.

Alt kommersielt bruk skal på forhånd godkjennes. Ta kontakt med Geocaching i Norge før bruk.