Multicache

En multicache er en geocache der man må innom ett eller flere steder – i utgangspunktet i en fast, forutbestemte rekkefølge – før man finner den endelige cachen.

Det finnes flere ulike former for multicacher:

Vanlig multi

For noen multicacher er bare koordinatene til første trinn oppgitt, men geocacheren vil på hvert trinn finne den nødvendige informasjonen som gir koordinatene til neste trinn. Koordinatene til neste trinn kan være gitt i form av en lapp plassert i en lukket beholder eller de kan være festet med magnet. I noen tilfeller må geocacheren finne noe tekst eller noen tall som ved hjelp av en formel gir koordinatene. Enda en variant er at geocacheren må finne eller kjenne igjen en gjenstand, og ut fra det velge koordinatene for det neste trinnet ut fra en liste med alternative koordinater.

For noen multicacher er koordinatene til alle deltrinnene gitt på forhånd, men geocacheren må innom hvert trinn for å samle informasjonen som til slutt settes inn i en formel som gir koordinatene til finalecachen.

Offsetcache

Offsetcache er et begrep som brukes om en cache som er offset, altså forskjøve», i forhold til oppgitt posisjon. De oppgitte koordinatene peker ikke til en cache, men til en statue, et skilt e.l. som man ønsker å vise fram. Dette stedet må besøkes for å finne noe informasjon som er nødvendig for å komme frem til koordinatene til selve cachen.

Offsetcache er ikke en egen cachetype, men en to-trinns multicache.

Offsetcache brukes gjerne når cacheeier ønsker å vise frem et sted, men stedet ikke er egnet for å gjemme en cache eller stedet ligger for nær en annen cache til at retningslinjene tillater en cache på stedet.

Nattcacher

Nattcacher er geocacher der man benytter lommelykt (evt. andre typer lys) for å finne reflekser (eller andre markører) som viser veien fram til den endelige boksen. En del eldre nattcacher er listet som mysterycacher, men nyere nattcacher (type vanlige reflekscacher) skal listes som multicacher.

Regler for multicacher

  • Et trinn kan ikke være en allerede publisert cache. Hvis man må innom en eller flere allerede publiserte cacher for å finne finalecachen, regnes cachen som en bonuscache. Slike kategoriseres som mysterycacher, ikke multicacher.
  • Oppgitte koordinater for en multicache skal peke til første trinn. Oppgitte koordinater skal altså ikke peke til parkeringsplass, stikryss o.l. med mindre dette stedet i praksis er det samme som første trinn.
  • Oppgitt cachestørrelse refererer til den endelige cachen.
  • Når man oppgir antall trinn i cachebeskrivelsen inkluderes siste trinn, så en multicache har alltid to eller flere trinn.
  • Når man velger plassering av fysiske trinn (bokser, lapper, magneter m.m.) må man respektere 161-meters-regelen.

Ulike typer trinn

Alle fysiske deltrinn skal registreres i cachebeskrivelsen som tilleggsveipunkter. For å legge inn koordinatene til hvert veipunkt, se øverst til høyre på cachesiden under Navigation og velg waypoints. For deltrinnene:

  • Sett Type til Stages of a Multicache dersom det er et fysisk deltrinn
  • Sett Question to Answer dersom det er et ikke-fysisk deltrinn.
  • For stedet der finalecachen befinner seg setter du Type til Final Location.

De koordinatene du ikke ønsker synlige i cachebeskrivelsen må du merke med Show the details of this waypoint but hide the coordinates eller Hide this waypoint from view except by the owner or administrator.

Skillet mellom Stages of a Multicache og Question to Answer er nødvendig fordi regelen om minimumsavstand mellom cacher gjelder også for deltrinn av typen Stages of a Multicache, men ikke for deltrinn av typen Question to Answer.