Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

En gita-event-cache – til vanlig bare kalt giga-event – er en variant av event-cache. Et giga-event har minst 5000 deltager.