Varsling av nye cacher

Her er to veiledninger for oppsett av varsler. Den første er en kort veiledning, mens den andre er mer detaljert. Merk at varsler krever at man er premiummedlem.


Kort veiledning for oppsett av varsler

Slik setter du opp notification

 1. Gå til profilsiden din på geocaching com.
 2. Velg Konfigurer direktevarslinger (Set Up Notifications) i menyen til høyre, du finner den under Premiumfunksjoner (Premium Features ).
 3. Velg Opprett et nytt varsel (Create a new notification).
 4. Velg type cacher du ønsker, typisk Traditional Cache.
 5. Velg type logger du ønsker, typisk Publish Listing.
 6. Angi koordinatene du ønsker. Feltene vil være forhåndsutfylt med dine hjemmekoordinater, hvis dette er lagt inn.
 7. Angi søkeradius i Avstand i km (Distance in Kilometers).
 8. Velg hvilken e-post-adresse varslingen skal sendes til, ev. angi ny adresse i Legg til en ny e-postadresse (Send to another email address).
 9. Trykk på Opprett varsel (Create Notification), len deg tilbake og vent til det er kommet en ny cache.

Merk

 • Du kan opprette flere Notifications på ulike koordinater eller cachetyper, og aktivere dem som du vil.
 • En vanlig feil er at man bare oppretter notifications for Traditional-cacher, og så lurer man på hvorfor man ikke får melding om andre cachetyper. Lærdommen er å huske å lage en notification for hver cachetype.

Mer detaljert veiledning for oppsett av varsler

 • Start med å gå til siden med varslingene dine på en av to måter:
 1. Gå til profilsiden din på geocaching com. Der velger du Set Up Notifications / Konfigurer direktevarslinger i menyen til høyre (under Premium Features / Premiumfunksjoner)
 2. Gå direkte til oversikten over varslingene dine på denne linken: http://www.geocaching.com/notify/default.aspx
 • Klikk på Create a new notification. Du får da opp et skjermbilde som dette:

 • Start med å gi varslingen du skal lage et navn. (Bytt ut New Notofication med et selvvalgt navn.)
 • Åpne så "drop-down" boksen for Type to watch. (Der det står Choose a Type)
 • Velg hva slags type cacher varslingen skal gjelde for. (Altså må du lage flere varslinger for å få varsling om både vanlige cacher, mysteries og multier f.eks.)
 • Du vil nå se at under Type to watch dukker det opp et sett med avkrysningsbokser:

 • Kryss av for de hendelsene du vil ha varsling om. For varsling av nye cacher, kryss av for Publish Listing. Hvis du også vil ha varsel om inaktive cacher som nå blir aktivisert igjen krysser du av for Enable Listing. Du kan krysse av så mange hendelser du ønsker.
 • Nå skal du angi hvilket område du vil ha varsling for. Området angis ved at du oppgir koordinatene til et senterpunkt og en radius. Alle cacher som faller innenfor det området vil du få varsling for. Skjemaet er forhåndsutfylt med dine hjemmekoordinater (hvis du har lagt dem inn i profilen din).
 • Som radius er det foreslått 20 km, men dette kan du endre på. Vær imidlertid oppmerksom på at setter du et tall som er større enn 80 m, vil det automatisk bli nedjustert til 80 km.
 • Det er et felt som heter Look Up Postal Code, men dette feltet fungerer bare med amerikanske postnummer, og er derfor nokså uinteressant for oss. La feltet bare stå åpent.
 • Det siste du skal fylle ut er epostadressen disse varslene skal gå til. Som standard forslag kommer den epostadressen du har definert som din primære epostadresse på geocaching.com. Om du har definert flere epostadresser kan du velge mellom dem ved å åpne "drop-down" boksen. Skulle du ønske å bruke en annen epostadresse enn de du tidligere har definert må du definere den først. Du finner en link som tar deg rett til siden hvor du administrerer hvilke epostadresser du har registrert rett under feltet.
 • Helt til slutt er det en avkrysningsboks for om varslingen skal være aktiv eller ikke. Som standard er den krysset av. Men hvis du for en periode ønsker å stanse varslingen kan du gå inn her på ett senere tidspunkt og fjerne krysset.
 • Når hele skjemaet er fylt ut kan du trykke Create Notification. Hvis du senere åpner denne varslingen igjen for å redigere den har du to valg Edit Notification for å lagre endringene du har gjort, eller Delete Notification for å fjerne ele varslingen.

Varsling på mobil

Hvis du ønsker varsling til mobiltelefonen, kan du enten bruke en epost-konto som er satt opp på telefonen din med push-varsling. Et alternativ er å bruke en epostkonto som sender SMS om at du har fått ny epost. Både Telenor og Netcom tilbyr dette.

Eksterne lenker