Geocaching uten GPS

Det er strengt tatt ikke nødvendig å bruke GPS for å finne en cache. Men geocaching uten GPS kan være en større utfordring, spesielt hvis cachen er midt i et område hvor det ikke er godt markerte ting på kartet. Imidlertid kan de teknikkene man bruker for å finne cacher uten GPS, være nyttige å bruke i forberedelsene til å finne cacher i områder med dårlig GPS-dekning.

Husk at kartet ikke alltid stemmer med terrenget - og at terrenget har rett.

Det vil si at selv om koordinatene viser til et perfekt sted på kartet, kan man oppleve avvik fra dette når man er på stedet. Den som har lagt ut cachen, har tatt koordinatene på stedet, ved hjelp av GPS. De vil ofte ikke stemme helt med kartet, men GPS-koordinatene er riktige i forhold til terrenget, ikke i forhold til kartet.

Det er flere måter å finne ut (omtrent) hvor en cache ligger uten å bruke GPS. De tre som nevnes her tar alle utgangspunkt i UTM-koordinatene. Disse ligger på websidene til cachene, og ser ut som:

UTM: 32V E 576558 N 6649016

Med kart

Du kan bruke topologiske kart fra M711-serien, og finne punktet på kartet ved hjelp av UTM-koordinatene. Det blå rutenettet på kartene viser UTM-koordinatsystemet, og de blå tallene langs kanten angir koordinatene. For "runde tall", f.eks. 40, 50, så finner du et lite blått tall før de store. Dette angir starten på koordinatene som gjelder for alle tallene videre oppover. Ut fra disse blå tallene kan du f.eks. finne fram til punktet N 576 E 6649, som er i nærheten av DNT-hytta Mustadkroken i Vestmarka i Bærum. Du mangler da de tre siste sifrene for å vite nøyaktig hvor cachen er. Leter du f.eks. etter Ainas cache AG#33 - Chest on Pond GC2AHHC, så har den koordinatene som står som eksempel på UTM-koordinater ovenfor. For å finne cachens omtrentlige gjemmested på kartet, må du bruke de siste sifrene i koordinaten til å "sikte på kartet". I øst/vest-retningen skal du til 558, dvs. omtrent mot midten av ruta. I nord/sør-retning skal du til 016, dvs nederst på kanten i sørenden av ruta. Har du et orienteringskart, kan du kanskje komme enda nærmere.

Norge i bilder

Vil du gjøre det enklere for deg selv, spesielt i områder med bebyggelse, kan du gå til norgeibilder.no (det tar av og til litt tid før hele siden blir lastet). Til høyre kan du fylle inn UTM-koordinatene og trykke SØK. Dermed får du et fint gult kryss på et flyfoto som angir hvor cachen skal ligge.

Norgeskart fra Statens kartverk

Tilsvarende kan man bruke Norgeskart. Da velger man XY (Transformasjoner) i menyen til høyre. Man må så velge koordinatsystem, aktuell UTM-sone i EU89 (Euref89). I cacheoppføringa benyttes standard-inndeling for sonene 32 - 36 i Norge. For oppmåling og kart i store målestokker benyttes ellers normalt disse sonene: For Sør-Norge og Trøndelag er det "EU89, UTM Sone 32", mens det er sone 33 for Nordland og Troms og sone 35 for Finnmark. Så kan du skrive inn UTM-koordinatene, og trykke "Gå til koordinater". Her kan du zoome ut og inn og få detaljkart og velge mellom ulike karttyper.

For å forstå mer om UTM, les på siden om koordinatsystemer, og følg gjerne linkene på denne siden for å få vite flere detaljer om UTM. Som kode for koordinatsystemene for sone 32 - 36 i Norge benyttes 22 - 26 fordi kodene 32 - 36 var benyttet i det gamle UTM-systemet ED 50 (Europisk Datum av 1950).