Kommune-challenge

Kommune-challenge er et uttrykk som brukes om en challenge-cache, der oppgaven er å finne én cache i hver kommune.

Denne listen er ikke komplett, ser du noen som mangler så legg igjen en kommentar i kommentar feltet i bunn av artikkelen


Liste over kommune-challenger i Norge


Merk at noen av disse cachene er publisert før begrepet challenge-cache ble introdusert og at ikke alle disse er i tråd med dagens retningslinjer. De er likevel tatt med i listen, ettersom de i sin natur tilsvarer en challenge-cache.

Kommune-challenger for ett fylke

Merk at det foreløbig ikke finnes noen kommune-challenge for de to fylkene Sogn og Fjordane og Finnmark.

Kommune-challenger for flere fylker/län

Liste over kommune-challenger i Sverige


Kommune-challenger for ett län

Kommune-challenger for flere län