Hva er en geocache?


Hvorfor heter det (geo)cache og hvordan uttales det?

Geocache eller bare cache (uttales henholdsvis «geo-kæsj» og «kæsj») er et litt fremmed ord for oss som ikke har engelsk som morsmål. Når man hører ordet kæsj, tenker mange først og fremst på penger, men da skrives det cash, ikke cache.

Oversatt fra engelsk betyr cache et gjemt forråd, et depot, eller et gjemmested, altså et sted hvor noe er gjemt. Det kommer opprinnelig fra fransk, hvor cache betyr å skjule. På norsk brukes ord som: cache, boks og post.

Hva er en geocache?

På norsk brukes ordet cache både om den fysiske beholderen og om den tilhørende nettsiden. Vanligvis er det greit å forstå ut fra sammenhengen om cache refererer til beholderen eller nettsiden. På geocaching.com har man valgt å oversette det engelske cache container med «cachebeholder» og cache listing med «cacheoppføring».

Det er flere ulike typer cacher og ikke alle har en fysisk beholder, men alle har en nettside

Typer cacher

Det som står her er tatt fra Groundpeaks side om ulike cachetyper. Her er norsk forklaring på de vanligste cachetypene:

Type cacheBeskrivelse

Tradisjonell

Dette er en vanlig cache hvor koordinatene står på websiden og det bare er å gå ut å lete etter den fysiske beholderen med loggen i.

Mystery (Unknown, Puzzle)

En mysterycache krever at man løser en form for oppgave før man kan logge cachen. Dette kan skje i mange forskjellige former, for eksempel pusleoppgaver som man kan løse hjemme, funn av andre geocacher, eller andre geocachingrelaterte aktiviteter. For detaljer, se siden om mysterycacher. Når oppgaven er løst (riktig) skal man finne en fysisk beholder der løsningen viser.

Multi

Her må du besøke flere steder, for eksempel langs en turløype, for å finne sluttcachen. De ulike stedene er beskrevet i cachebeskrivelsen, gjerne som waypoints. På stedene kan det enten være fysiske cacher som inneholder informasjon om neste sted, eller punkter av typen informasjonstavler, skilt, ruiner e.l. hvor man må finne svar på en enkel oppgave for å regne ut hvor neste sted eller sluttcachen befinner seg. Endelig sluttpunkt skal være en fysisk beholder. For detaljer, se siden om multicacher.

Event

Det finnes ingen boks på de angitte koordinatene, men på et nærmere angitt tidspunkt kan du forvente å finne en samling hyggelige mennesker der!

Earthcache


For Earthcacher gjelder spesielle godkjenningsregler og dette oraniseres i et samarbeid mellom Groundspeak og earthcache.org.

En earthcache skal vise fram et sted med spesiell geologi og/eller et naturfenomen sett i internasjonalt perspektiv. Earthcacher skal inkludere en lærerik beskrivelse og detaljer om hvor man finner dette naturfenomenet på stedet koordinatene peker til. Besøkende skal kunne lære om hvordan jorden er formet gjennom geologiske prosesser, hvordan ressursene brukes, og/eller hvordan forskere samler informasjon for å lære om jorden.

Som regel finnes det ingen fysisk boks som skal signeres. I stedet skal man sende inn svar på spørsmål som dreier seg om geologi. Svaret må godkjennes av cacheeier før man får lov til å logge cachen som funnet.

Wherigo

Til dette trenger du en GPS eller telefon som støtter Wherigo. Wherigo er en type geocache hvor du skal gå til ulike steder og samle ledetråder før du kan finne fram til det endelige stedet der den fysiske beholderen er gjemt. Forskjellen fra en vanlig multicache er at det er programvare på GPSen eller telefonen som forteller deg hvor du skal gå. Ofte vil du ikke komme videre før programvaren har registrert at du har vært på riktige koordinater, svart riktig på en oppgave, eller utført en handling med virtuelle objekter i programmet.

CITO Event

Som en eventcache, men man skal også samle søppel og gjøre det pent der man er. Se også CITO.

Det finnes også noen få geocacher som har et lite spøkelse som symbol. Dette er virtuelle cacher. I den perioden disse kunne opprettes, behøvde man ikke å knytte dem til et bestemt sted. Det var litt uklare regler og det gikk inflasjon i dem. Det er nå bestemt at man ikke får lov å legge ut slike lenger - cachetypen er grandfathered. Imidlertid har de som står bak geocaching.com laget et nytt nettsted, Waymarking.com, for å håndtere det som virtuelle cacher utviklet seg til å bli.

Videre finnes det noen få geocacher som har et lite kamera som symbol. Dette er webcam-cacher. Nær den oppgitte posisjonen skal det finnes et webkamera, som man skal bruke til å ta bilde av seg selv på stedet. For å kunne logge en webcam-cache må man laste opp bildet man tok, sammen med loggen. På samme måte som virtuelle cacher, er webcam-cacher grandfathered, slik at det ikke kan opprettes nye cacher av denne typen.

Så finnes noe som heter Star Gate-cacher, som er en uoffisiell cachetype uten et eget ikon. Dette er vanligvis tradisjonelle cacher som eieren har bestemt at skal være en Star Gate-cache. Det er ingen ekstra godkjenning for Star Gate. Meningen med disse cachene er at man skal kunne legge inn en reisevenn og angi at den skal sendes til en annen Star Gate-cache et annet sted i verden. Den som eier cachen sørger så for å sende TBen dit du ber om.

Refleksløype


En refleksløype er en løype som består av reflekser og som man følger ved å bruke en lykt. Refleksene kan variere i størrelse, men ofte er de ikke større enn en tegnestift. En refleksløype er – eller er en del av – en nattcache.

Enkel refleksløype

I sin enkleste form, er en refleksløype oppført som en multi-cache der man får oppgitt koordinatene til startpunktet. Det er her man må lyse etter første refleks. Deretter følger man refleksene til stedet der cachen befinner seg. Stedet cachen befinner seg er gjerne angitt med en større refleks, flere små reflekser eller reflekser i en annen farge, for å gjøre det tydelig at man har nådd slutten på refleksløypen.

UV-refleksløype

I noen tilfeller er refleksene kun synlige om man lyser på dem med UV-lys (ultrafiolett lys).

Varianter

I noen tilfeller er refleksløypen bare en del av en mer omfattende løype av oppgaver som må løses og hindre som må forseres for å komme frem til cachen.

Tips

Følger du en refleksløype, men ikke finner neste refleks, gå litt frem og tilbake mens du lyser i ulike retninger. Husk at fra stedet du tilfeldigvis står, kan neste refleks være skjult bak et tre, mens den kan være fullt synlig, om du tar noen skritt til siden. I noen tilfeller kan det også være lurt å lyse oppover.

Beholderen, den fysiske delen av geocachen


Groundspeak stiller noen enkle krav til hva som regnes som en geocache. En geocache må ha en logg, som er noe besøkende skal signere. En geocache er noe som omslutter eller skjuler denne loggen.

  • En hvilken som helst type lukket beholder med en logg i, regnes som en geocache.
  • En magnetlist som dekker hele loggen, regnes som geocache.
  • En løs logg uten noe rundt seg eller noe som dekker den, regnes ikke som en geocache.

Hvordan ser en geocache ut?


Ulike størrelser på cachebokser

En geocache er en beholder og kan være alt fra en diger tønne til en bitteliten sak som man så vidt får rullet en tynn papirremse inni. De fleste geocachene i byer er små beholdere på størrelse med en filmboks eller en pastillboks, men bli ikke overrasket om du finner større bokser på traffikerte plasser midt i byen. På steder der det er lettere å gjemme en større boks, finner man gjerne en plastboks fra 0,5 til 2 liter.

Mange bruker plastbokser med lokk som "knepper igjen" med klaffer for disse har vist seg å vere mest vanntette, ikke minst fordi det er lett å lukke dem riktig etter seg. En grei måte å kamuflere bokser på er å bruke kamuflasjetape, men det hender også at de er malt sorte eller er gjemt i mørke plastposer. Maling flasser og plastposer blir hullete og våte og kan forsvinne. Noen geocacher henger i trær eller er skjult under steiner. Noen festes med magneter eller borrelås, kiles fast eller er plassert på en passende "hylle". Det er mange ulike varianter og noen er skikkelig overraskende patenter og imponerende installasjoner. Se også hvordan finne en cache.

Cachetypen er alltid beskrevet på cachens nettside. Nedenfor er en liste over noen cachetyper og en omtrentlig beskrivelse av hver. Vær oppmerksom på at fantasien og variasjonen er stor. Noen er "offisielle" størrelser som angis med attributter på cachesiden, mens andre er uoffisielle og angis med vanlig tekst i beskrivelsen.

  • Mikro/Nano - Mikro beholdere er mindre enn 100 milliliter. Typiske beholdere er petrør, bison, filmrullboks ol.. De kan holde en liten loggbok eller logg ark. Hvis en micro cache er mindre enn 10 milliliter, er det ofte kalles en nano cache.
  • Liten/Small - Små beholdere er fra 100 milliliter til 1 liter. De er omtrent på størrelse med et eple. De kan holde en liten loggbok og byttegjennstander.
  • Middels/Regular - rommer typisk 1 til 20 liter
  • Stor/Large - er større enn 20 liter
  • Annen/Other - størrelse som ikke passer med de andre typene

                       


Hva inneholder en geocache?


En geocache må minimum inneholde en logg, det vil si en bit papir slik at de som besøker geocachen kan skrive signaturen sin. Som regel inneholder den også en blyant (penner blir klinete når de fryser og tiner). I bokser som kan romme det, finner man gjerne noen bytteting.

En cache kan også inneholde reisevenner. Dette er spesielle bytteting som skal reise fra cache til cache og har sin egen webside hvor du logger at du tar den med og legger den ut i cacher.

Finner du en cache med mye rot i så er det bare å rydde. Det setter alle pris på. Ta med ødelagte ting hjem og kast dem.

Noen legger også inn ett First to Find Certificate eller en FTF Coin som den som finner cachen først kan ta med seg hjem som bevis på at de fant beholderen først.

Innholdet er tilgjengelig for privatpersoner under CC BY-NC-SA 3.0 Creative Commons Navngivelse Ikke-kommersiell Del på samme vilkår. Husk link til oss.

Alt kommersielt bruk skal på forhånd godkjennes. Ta kontakt med Geocaching i Norge før bruk.