Eventcache


En eventcache er en sosial sammenkomst for geocachere. En event-cache trenger ikke ha et spesielt tema.

To event av samme type, som arrangeres samtidig, må arrangere så langt fra hverandre at eventene ikke konkurrerer med hverandre.

Groundspeak tillater at man arrangerer event med et begrenset antall plasser, men det bør opplyses i cachebeskrivelsen hvor mange plasser som er tilgjengelig.

Loggbok er blitt valgfritt for eventcacher.

Event-cacher sendes inn til publisering akkurat som andre caher, men eventer må sendes inn til publisering senest to uker før eventdato. Sånn generelt er det lurt å være ute i god tid, for at folk skal få lagt det inn i kalenderen sin. Det er gjerne sånn at jo senere ute man er med et event, jo flere vil ha lagt andre planer og ikke ha mulighet til å delta på eventet. Av andre regler for eventer er det sånn at eventer må vare i minst 30 minutter og at eventarrangøren må være tilstede hele den oppsatte tiden.

Dersom man ønsker publisering av cacher i forbindelse med et event, husk å skrive en reviewernote på hver enkelt cache med ønsket dato og tid for publisering samt hvilket event cachen skal publiseres for.

Se også
Innholdet er tilgjengelig for privatpersoner under CC BY-NC-SA 3.0 Creative Commons Navngivelse Ikke-kommersiell Del på samme vilkår. Husk link til oss.

Alt kommersielt bruk skal på forhånd godkjennes. Ta kontakt med Geocaching i Norge før bruk.