Waypoint

Waypoint
Et referansepunkt i verden(srommet).

Et waypoint er et ord for å referere til et punkt på jordkloden eller månen eller ... Det fungerer bare den delen av verdensrommet man opererer i har et definert koordinatsystem. Man kan også si at et waypoint er et koordinat som noen har gitt en spesiell betydning - et navn man kan referere til det med.

En hver tradisjonell cache har et waypoint som angir der den ligger. GC-koden (f.eks. GC3YD5) er tenkt som en global unik identifikator til waypointet hvor cachen ligger. Man kan også legge til waypoints i cache-beskrivelsen for å vise parkeringsplasser, hvor stier tar av, hvor det er spesielle ting å legge merke til etc.

Typisk bruker man GPSen for å navigere til waypoints. Man kan legge inn waypoints på GPSen på flere ulike måter:

  • Man kan laste ned fra f.eks. geocaching.com - typisk når man laster ned en cache-beskrivelse
  • Man kan laste inn via GSAK
  • Man kan laste inn via ulike kartapplikasjonser om MapSource og BaseCamp
  • Man kan opprette waypoints manuelt, f.eks. mens man er på tur. Hvordan man gjør dette avhenger av GPSen man har.