Midling

Midling
Oppnå mer presise koordinater ved å ta gjennomsnittsmåling over tid.

Midling betyr generelt å beregne et gjennomsnitt. I geocaching-sammenheng brukes det for å bestemme en posisjon så presist som mulig, ved å ta gjennomsnittet av flere målinger av posisjonen. Midling brukes gjerne når man ønsker å skaffe nøyaktige koordinater for en geocache som man har plassert ut.


Bakgrunn

Når GPS-en eller mobilen oppgir koordinatene for posisjonen din, skjer dette alltid med en viss usikkerhet. Hvis du ser på koordinatene på skjermen, kan du se at disse forandrer seg noe over tid. Det er flere årsaker til dette. I løpet av døgnet vil satellittkonstellasjonen (posisjonen til GPS-satellittene) forandre seg. Dette gjør at påvirkningen fra terreng, vegetasjon, bygninger og annet også forandrer seg. Antall satellitter som GPS-en kan «se» vil også forandre seg over tid. Værforholdene påvirker også presisjonen i posisjonsbestemmelsen.

Gjennom midling forsøker man å ta høyde for disse varierende faktorene, ved å gjøre gjentatte, uavhengige målinger og ta et gjennomsnitt av disse målingene.

Midling i praksis

De fleste dedikerte GPS-er har en egen funksjon for midling, eller waypoint averaging, som det gjerne kalles på engelsk. Når man starter midlingen, beregner GPS-en gjennomsnitt av posisjonen over tid, ofte rundt et minutt.

Noen mobil-apper kan utføre midling av posisjonen, på samme måte som på en dedikert GPS-enhet. Android-appen Geocache Placer, er en slik app. Den kan konfigureres med hensyn på tid mellom hver måling og totalt antall målinger.

Har man ingen GPS eller mobil som kan utføre midling, kan man gjøre det for hånd: Notér ned koordinatene med ett minutts mellomrom. Gjenta over f.eks. fem minutter. Ta så gjennomsnittet av alle målingene og rund av verdiene til samme antall desimaler som i de opprinnelige målingene.

For best mulig resultat bør man midle posisjonen over lengre tid, f.eks. på flere ulike tider av døgnet, eller over et par dager.

Mobil-apper som utfører midling

Denne listen med apper er ikke utfyllende, men viser de vi kjenner til p.d.d

Android


iPhone

GPS Averaging (app primært for midling)

Innholdet er tilgjengelig for privatpersoner under CC BY-NC-SA 3.0 Creative Commons Navngivelse Ikke-kommersiell Del på samme vilkår. Husk link til oss.

Alt kommersielt bruk skal på forhånd godkjennes. Ta kontakt med Geocaching i Norge før bruk.