GC-kode

GC-kode (forkortelse for geocache-kode) er et er kode som unik for hver cache. Alle GC-koder starter med GC og er etterfulgt av et løpenummer oppgitt som en sekvens med tall og/eller bokstaver.

Hvis man kjenner GC-koden til en cache, kan man bruke følgende nettadresser for å komme til den aktuelle nettsiden. Alle eksemplene antar GC-koden er GC56789.

Tekniske detaljer

For de første 65535 geocachene, fra GC1 (geocache nr. 1) til GCFFFF (geocache nr. 65535) er GC-kodene basert på 16-tallsystemet. Fra og med GCG000 (geocache nr. 65536) er GC-kodene basert på 31-tallsystemet. De 31 symbolene som brukes i dette 31-tallsystemet er 10 sifre og 21 bokstaver. De 10 sifrene er de vanlige sifrene fra 0 til 9, og de 21 bokstavene er bokstavene fra A til Z med unntak av de fem bokstavene ILOS og U.

Et regulært uttrykk for å matche en gyldig GC-kode og ingenting annet er


^GC([1-9A-F][0-9A-F]{0,3}|[GHJ-KM-NP-RTV-Z][0-9A-HJ-KM-NP-RTV-Z]{3}|[1-9A-HJ-KM-NP-RTV-Z][0-9A-HJ-KM-NP-RTV-Z]{4,})$