UPS

UPS - Universal Polar Stereographic
Type koordinatsystem for angivelse av posisjon (koordinat) på kartet
Se også: Koordinatsystem