UPS

UPS - Universal Polar Stereographic
Type koordinatsystem for angivelse av posisjon (koordinat) på kartet
Se også: Koordinatsystem

Innholdet er tilgjengelig for privatpersoner under CC BY-NC-SA 3.0 Creative Commons Navngivelse Ikke-kommersiell Del på samme vilkår. Husk link til oss.

Alt kommersielt bruk skal på forhånd godkjennes. Ta kontakt med Geocaching i Norge før bruk.