Attributt

Attributt
Angir ulike egenskaper ved en spesifikk geocache.

Oppe i høyre hjørne på cachesidene på geocaching.com finner man ofte et sett svart-hvitt-ikoner. Disse er attributter som forteller hva du kan forvente av den aktuelle cachen.

Attributtene kan hjelpe deg med å avgjøre om du ønsker å oppsøke cachen, eller bidra til at du finner boksen når du er på stedet.

Attributtene forteller typisk om eventuelle farer på stedet, om stedet er egnet for barn/hund/sykkel/barnevogn/etc, om man kan regne med å finne cachen når det er snø på bakken, om man trenger noe spesielt utstyr, og så videre.

Attributtene kan være nyttige å ha når man er ute og geocacher, men de færreste GPSer inneholder funksjonalitet for å vise disse. Det finnes dog en macro for GSAK som legger inn attributtene som første logg.


Liste over attributter


Denne listen er basert på listen over attributter på geocaching.com.

Tillatelser (tillatt/ikke tillatt)


 Hunder

Tillatt for hunder.

Sykler

Tillat for sykler.

Motorsykler

Tillat for motorsykler.

ATV-er

Tillat for ATV-er.

  Terrengkjøretøy

Tillat for terrengbiler.

Snøskutere

Tillat for snøscootere.

Hester

               Tillat for hester.

 Leirbål

Tillat å fyre bål. Ikonet kan angi at det er anlagt en bålplass.

 Lastebilsjåfør/bobil

Tillat for campingvogner og bobiler.

Forhold (ja/nei)


Anbefalt for barn

Anbefalt for barn. Barn foretrekker cacher med mye innhold, så dette attributtet bør ikke brukes på de minste cachene. Varianten med rød strek over kan brukes om man ikke synes stedet egner seg for barn.

Tar mindre enn en time

Tar mindre enn en time. Ikonet angir om det tar mindre enn en time å gå til cachen, finne den, logge den, og gå tilbake.

Fin utsikt

Fin utsikt.

Lang gåtur

Lang gåtur. Se også attributtene «Kort tur (mindre enn 1 km)Middels lang tur (1–10 km)Lang tur (10+ km)».

 Vanskelig klatring

Vanskelig klyving/klatring.

Kan kreve vassing

Det kan være nødvendig å vasse. Attributtet angir at det kan være nødvendig med støvler eller vadere. For noen cacher avhenger det av årstiden hvorvidt det er nødvendig å vasse.

Kan kreve svømming

Det kan være nødvendig å svømme.

Alltid tilgjengelig

Tilgjengelig hele tiden. For cacher som er tilgjengelige bare deler av døgnet, kan det være naturlig å angi dette attributtet med rød strek over. Se også ikonene «Available During Winter» og «Seasonal Access».

Anbefales i mørket

Anbefalt om natten.

Tilgjengelig ved snø

Tilgjengelig om vinteren. Ikonet angir om cachen er tilgjengelig også om vinteren. Husk at snømengdene kan variere fra år til år. Husk også å sette på dette attributtet på eventer som avholdes om vinteren, ettersom enkelte geocachere vinterstid fyller GPS-en eller mobilen bare med geocacher som er merket med dette attributtet. Se også ikonene «Alltid tilgjengelig» og «Adkomst årstidsavhengig».

 Diskresjon kreves

Diskresjon er nødvendig. Attributtet angir at cachen er plassert på et folksomt sted eller et annet sted man kan bli observert.

Trenger tilsyn

Trenger ettersyn. Dette er et spesielt attributt som angir at cachen trenger ettersyn. Dette attributtet kan bare fjernes ved at cacheeieren skriver en logg av type Owner Maintenance.

Se opp for buskap

Vis hensyn til bufe.

Feltoppgave

Det må løses en oppgave ute i felten.

Nattcache

Nattcache.

Parker-og-finn

Cachen er rett ved parkeringen.

Forlatt bygning

Forlatt bygning eller annen konstruksjon.

Kort tur (mindre enn 1 km

Kort gåtur (mindre enn 1 km).

Middels lang tur (1–10 km)

Mellomlang gåtur (1 km til 10 km).

Lang tur (10+ km)

Lang gåtur (mer enn 10 km).

Adkomst årstidsavhengig

Tilgjengelig i sesongen, altså bare deler av året. Cachebeskrivelsen bør oppgi når cachen er tilgjengelig. Se også ikonene «Available at All Times» og «Available During Winter».

Turistvennlig

Turistvennlig. En turistvennlig cache er gjerne en cache man kan ta på sparket, altså uten forberedelser. Mange turister kommer til Norge for å få fotture, så det kan gjerne være et stykke å gå til cachen, men det bør ikke være behov for spesialverktøy eller lokalkunnskap.

Hage (privat bolig)

Cachen er rett ved en privat bolig.

Samarbeid kreves

Samarbeid er nødvendig. For slike cacher må man være flere som samarbeider. Et eksempel kan være at cachen har en oppgave som krever at man må være på flere steder samtidig for å løse oppgaven.

Spesielle (ja/nei)

Lost And Found Tour

«Lost And Found»-tur. Cacher lagt ut i forbindelse med 10-årsjubileet for geocaching. Se www.geocaching.com/lostandfound/. Det er ikke lenger noen aktive cacher som har dette attributtet, men attributtet finnes fremdeles på de opprinnelige L&F-cachene, f.eks. Groundspeaks eget event Lost & Found Celebration.

Partnerskapscache

Cachen er lagt ut som et samarbeid mellom Groundspeak og andre kommersielle foretak.

GeoTour-cache

«GeoTour»-cache. Se https://www.geocaching.com/play/geotours

Utstyr (nødvendig/ikke nødvendig)


Adkomst- eller parkeringsavgift

Nødvendig å betale bompenger eller parkeringsavgift.

Klatreutstyr

Nødvendig med klatreutstyr.

Båt

Nødvendig med båt. Attributtet angir at det er nødvendig med egen båt. Attributtet er ikke nødvendig på cacher plassert på øyer som har bro eller offentlig transport, som ferge.

Dykkerutstyr

Nødvendig med dykkerutstyr. Attributtet angir at cachen er plasser såpass dypt at det kreves dykkerutstyr.

Lykt kreves

Nødvendig med lommelykt. Attributtet brukes f.eks. når cacher er plassert i huler, gruver, tunneler eller andre steder uten naturlig lys.

UV-lys kreves

Nødvendig med UV-lykt. En UV-lykt er en lommelykt som sender ut UV-lys.

Truger

Nødvendig med truger.

Langrennsski

Nødvendig med langrennski.

Spesialverktøy kreves

Nødvendig med spesialverktøy. Attributtet angir at det er nødvendig med spesialverktøy for å få tak i cachen eller for å åpne den. I noen tilfeller vil det stå i cachebeskrivelsen hva slags verktøy man trenger. I andre tilfeller er dette noe geocachere må finne ut selv.

Trådløs signalsender

Trådløs-sender. For å ta denne cachen, er det nødvendig med en mottager, f.eks. chirp, NFC, wi-fi m.v.

Treklatring

Nødvendig med treklatring. Dette attributtet angir at det er nødvendig å klatre i et tre. Attributtet sier ingenting om hvor vanskelig klatringen er. Det kan være alt fra et tre med mange solide grener eller et tre med slett stamme hele veien opp til trekronen. Hvorvidt det er nødvendig med sikringsutstyr må hver enkelt geocacher vurdere selv. Enkelte cacher i trær kan tas ved hjelp av stige.

Farer (finnes/finnes ikke)

Giftige planter

Giftige planter

Farlige dyr

Farlige dyr.

Flått

Flått eller andre farlige småkryp.

Forlatte gruver

Forlatte gruver. Ikke alle forlatte gruver er gjerdet inn, så vær oppmerksom. Husk at gruveåpninger kan være delvis gjengrodd og vanskelige å se, særlig i mørket.

Stup/steinsprang

Fare for steinsprang.

Jakt

Fare for jakt. I terrenget kan det foregå jakt, så det kan være lurt med klær i sterke farver. Husk også å ta hensyn til dem som jakter.

Farlig område

Generelt farlig område.

Torner

Fare for torner.

Fasiliteter (ja/nei)

Tilgjengelig med rullestol

Tilgjengelig med rullestol. En cache regnes som tilgjengelig med rullestol hvis en person i rullestol kan komme frem til cachen og nå den fra rullestolen. I praksis betyr det at det må være fast underlag helt frem til cachen og at cachen må være plassert fra 30 cm til 150–160 cm over bakken. For å angi tilgjengelighet mer nøyaktig, bruk f.eks. graderingssystemet til Handicaching.

Parkering tilgjengelig

Mulig å parkere i nærheten.

Offentlig transport

Offentlig transport i nærheten.

Drikkevann i nærheten

Drikkevann i nærheten.

Toalett i nærheten

Offentlige toaletter i nærheten.

Telefon i nærheten

Telefon i nærheten.

Piknikbord i nærheten

Campingbord/rasteplass i nærheten.

Camping mulig

Campingplass i nærheten.

Tilgjengelig med barnevogn

Tilgjengelig med barnevogn. En cache regnes som tilgjengelig med barnevogn hvis barnevognen lett kan trilles så nær cachen at man kan lete etter cachen samtidig som man holder øye med barnevognen.

Drivstoff i nærheten

Drivstoff tilgjengelig i nærheten.

Mat i nærheten

Serveringssted i nærheten.

Eksterne lenker