GPSr

GPSr - GPS receiver
Mottager av signaler fra GPS satelitter

Det vi i dagligtalen omtaler som GPS heter egentlig GPSr (eller på norsk GPSm) som står for GPS receiver (eller på norsk GPS mottager).