Prefind

Prefind
Funn før publisering
Se også: FBP

Når man finner en cache før cachen er publisert kalles det prefind.