FTF Coin


Coin/mynt som noen gir i premie til den som tar FTF istendenfor et FTFsertifikat

Eksempler:mrk. denne typen er sporbar, og vinneren kan da bruke den som en reisevenn

mrk. denne typen er sporbar, og vinneren kan da bruke den som en reisevenn