Logg

Begrepet logg brukes om litt ulike ting, avhengig av sammenhengen. En logg kan referere til

  • loggboken eller loggarket i cachen, som alle besøkende signerer
  • teksten som besøkende skriver i loggboken eller på loggarket
  • nettloggen som besøkende skriver på nettsiden

Alle geocacher må inneholde en logg. En logg er normalt et stykke papir eller en bok. Om man skal få godkjent en funn av en cache så må man ha signert denne loggen.

Se også