Hint


Hint eller tips, som det kalles på enkelte GPS-er, er en kort tekst som skal hjelpe geocacheren når søket har feilet og man trenger mer hjelp til å finne cachen. På cachesiden er hintet kryptert med ROT13-kryptering. Det er viktig at hintet er kort av hensyn til dem som dekoder hintet bokstav for bokstav. Et hint skal si noe om cache-beholderen, cachens plassering eller måten cachen er gjemt på. For mystery-cache.