FTF

FTF - First To Find
Den første som finner en cache.
Se også: STFTTF

FTF er en forkortelse for First To Find og brukes om den første som finner en cache og signerer loggbokenGroundspeak har ingen retningslinjer for FTF. Dermed er det opp til miljøet selv og definere hva som er FTF eller ikke.

Temaer det strides om er:

  • Om funn før publisering (såkalt prefind/FBP) er å anse som FTF eller ikke
  • Om og når det riktig å logge Co-FTF (altså at FTF deles på flere personer/brukernavn)