Notification

Notification
E-post-varsling ved logging av cacher i et definert område, typisk publisering av nye cacher i ditt nærområde.
Se også: Varsling av nye cacher