Power Trail

Power Trail
En lengre serie cacher som er lette å ta etter hverandre.

En power trail (ofte forkortet PT) er en serie med cacher som er lagt ut for at man skal få flest mulig funn på kortest mulig tid og med minst mulig anstrengelse.

Det finnes ingen klar definisjon på en power trail, men her er noen tommelfingerregler:

  • Derfor bør det være en gode del cacher i trailen, ellers øker man knapt antall funn. Det er ikke noe minimumsantall cacher i en trail, men det er vanlig at PT-er som primært tas med bil er lengre enn PT-er som må tas til fots eller med sykkel.
  • Cachene bør være plassert så tett som mulig, 180–200 meter er bra. Mindre avstand enn dette kan skape problemer, ved at cacher kommer for nær hverandre, dersom noen av cachene må flyttes.
  • Cachene bør være lette å komme til, altså bør de være nær vei eller sti.
  • Cachen bør være lette å finne, ikke godt gjemt eller kamuflert.

Eksterne lenker

Innholdet er tilgjengelig for privatpersoner under CC BY-NC-SA 3.0 Creative Commons Navngivelse Ikke-kommersiell Del på samme vilkår. Husk link til oss.

Alt kommersielt bruk skal på forhånd godkjennes. Ta kontakt med Geocaching i Norge før bruk.