Reviewer

En reviewer er en som får cacheoppføringen til gjennomsyn for å fange opp ting som cacheeier har glemt eller gjort feil. Når cacheoppføringen er i tråd med Groundspeaks retningslinjer, vil revieweren publisere cacheoppføringen, slik at den blir tilgjengelig for andre geocachere. Merk at det er cacheeier som har ansvaret for at cachen og beskrivelsen er i tråd med Groundspeaks retningslinjer.

Groundspeak, som eier geocaching.com, rekrutterer lokale geocachere til å være reviewere for sitt lokale område. Reviewere er erfarne cachere som gjør denne jobben frivillig og uten betaling.

For å fremheve at reviewere ikke godkjenner cacheoppføringer i den forstand at de går god for cacheoppføringen, gikk man på engelsk bort fra tittelen approver («en som godkjenner») til reviewer («en som ser over»).

Den norske betegnelse for reviewer er Kontrollør, ikke Godkjenner som mange tror.

Hvem er reviewerne?

Norge har for tiden følgende reviewere: Makuta Teridax , Protea Sangomas , Hexa Nomos , Octa Ceres , Poltrona Polaris og NonaNorwegianAdiutor.

Tidligere har vi også hatt Gali Nuva, Manutnamkeng og CervisVenator. Gali Nuva trakk seg etter flere års god innsats og Manutnamkeng gikk bort pga. sykdom. Når det gjelder CervisVenator har det ikke kommet noen offisiell bekreftelse enda, men hans status på profilen er endret fra "Kontrollør"/"Reviewer" til "Premium".

Personene bak disse brukernavnene bruker bare disse brukernavnene når de utøver sin gjerning som reviewer. Når de leter etter cacher eller legger ut egne cacher, bruker de sine ordinære geocacher-kontoer.

Identiteten til reviewere er i utgangspunktet hemmelig. Her i Norge har vi tradisjon for at nye reviewere holder identiteten sin skjult den første tiden. For så etter en stund å stå frem og avsløre identiteten sin. Fordi enkelte geocachere som ønsker å foholde seg til reviewer som en ukjent størrelse og ikke ønsker å vite hvem de er oppgir vi ikke identiteten deres her.

Hvorfor skriver reviewerne på engelsk?

Når reviewerne skriver reviewer notes på cachesidene, skriver de av og til på engelsk slik at utenlandske geocachere og reviewere skal forstå hva de skriver. Ikke alle cacher i Norge har en eier som kan norsk, men de fleste norske eiere kan nok engelsk til å forstå meldingene som reviewerne skriver. Når reviewerne svarer på e-post, svarer de på norsk hvis e-posten de har mottatt er skrevet på norsk.

Hvordan tar jeg kontakt med en reviewer?

Hvis henvendelsen gjelder en konkret, upublisert cache, skriv en reviewer note på cachesiden. Dette gjør at informasjonen knyttes til den aktuelle cachen. Det gjør også at det er lett for andre reviewere å se dialogen, dersom det er behov for det. For å skrive en reviewer note, se øverst til høyre på cachesiden og velg log your visit. På siden som kommer opp, setter du Type of log til Post Reviewer Note, skriver inn meldingen din og klikker på Submit log entry. Slike reviewer notes slettes automatisk når cachen publiseres.

Hvis henvendelsen gjelder en eller flere publiserte cacher, send spørsmålet til den som publiserte cachen. Hvem det er, står nederst på cachesiden. Husk å ta med relevante GC-koder i henvendelsen, slik at det er tydelig hvilke cacher det gjelder.

Hvis henvendelsen gjelder et generelt spørsmål, se først om spørsmålet er besvart andre steder. (Liste over de beste informasjonskildene på engelsk og norsk finner du under cacheutlegg.) På profilsiden til Makuta Teridax står det mange gode tips å ta med seg hvis man vil legge ut cacher.

Forum

Vi har et rom på vår gamle forumet som heter Utlegging og publisering. Her finnes det kanskje allerede svar på det du lurer på. Forumet er lite i bruk etter at Facebook kom i bruk, så nye spørsmål er det lurt å bruke andre kanaler til. Men vi lar referansen til forumet ligge for det er mye god erfaring å hente herfra.

Facebook

De norske reviewerne har en egen facebookside som heter Norske Reviewere. Her legger de ut informasjon av forskjelling type. Alt fra endringer i retningslinjene til informasjon om når de av forskjellige grunner har redusert kapasitet.

E-post

Hvis du fortsatt har spørsmål som er ubesvart, kan du sende e-post direkte til reviewerne:

Husk at reviewerne i perioder har stor arbeidsmengde, og respekter at det noen ganger tar noen dager før henvendelsen din blir besvart.

Hvis spørsmålet er av en slik art at det er det samme hvem av dem som svarer har de også en felles epostadresse: norske.reviewere@gmail.com

Hvordan blir jeg reviewer?

Å bli reviewer er noe man blir spurt om av andre reviewere eller av Groundspeak. Minimumskrav for å bli reviewer er at man har erfaring både som geocacher og som cacheeier. I tillegg må man vise at man tar vare på cachene sine. Man må også beherske et brukbart engelsk, ettersom all kommunikasjon med Groundspeak og i reviewerforumet foregår på engelsk.

Innholdet er tilgjengelig for privatpersoner under CC BY-NC-SA 3.0 Creative Commons Navngivelse Ikke-kommersiell Del på samme vilkår. Husk link til oss.

Alt kommersielt bruk skal på forhånd godkjennes. Ta kontakt med Geocaching i Norge før bruk.