Grandfathered

Grandfathered refererer til eksisterende geocacher der cache typene ikke lenger har lov til å bli opprettet på grunn av endringer i Geocaching.com retningslinjer.

Gjennom årene har retningslinjene for cache plasseringer gradvis blitt oppdatert. Tidligere, ble det eksperimentert med enkelte cache typer  som nå ikke lenger er tillatt. Disse inkluderer Locationless, webkamera, og virtuelle cacher. Av disse tre, har webkamera og virtuelle cacher som ble plassert før endringen i retningslinjene kom, fått lov til å holde seg aktiv så lenge de blir vedlikeholdt av sin eier. Disse cachene anses som grandfathered. Alle Locationless cacher ble arkivert når retningslinjene ble endret.

Innholdet er tilgjengelig for privatpersoner under CC BY-NC-SA 3.0 Creative Commons Navngivelse Ikke-kommersiell Del på samme vilkår. Husk link til oss.

Alt kommersielt bruk skal på forhånd godkjennes. Ta kontakt med Geocaching i Norge før bruk.