161-meters-regelen

Enhver cache må ligge minimum 161 meter fra alle andre cacher. 161-meters-regelen gjelder plasseringen til den fysiske boksen. For multier og mysterycacher ligger selve boksen oftest på et annet sted enn der cachen vises på kartet. Da er det selve boksen som teller!

Regelen om minsteavstand sier at det skal være minst 0,1 miles / 528 fot / 161 meter mellom hvert fysiske trinn. Det eneste unntaket er avstanden mellom fysiske trinn som er en del av én og samme cache.

Et fysisk trinn (omtalt i retningslinjene som physical stage) er ethvert sted der cacheeier har plassert ut en fysisk gjenstand eller et merke. Dette kan være f.eks. en beholder, en lapp eller en magnet med koordinater, tall eller en tekst som geocachere må finne.

Et ikke-fysisk trinn (omtalt i retningslinjene som non-physical stage) er ethvert sted som er relevant for cachen, men hvor cacheeier ikke har gjort noe fysisk selv. Slike trinn inkluderer f.eks. skilt, skulpturer o.l. der geocachere må innom for å finne et tall eller en tekst. Det inkluderer også trinn som parkering, stikryss, utsiktspunkter osv.

For ikke-fysiske trinn gjelder altså ingen regler om avstand. Illustrasjonen til høyre kan avklare mye. De svarte punktene er fysiske trinn av multicacher. Det grønne punktet er en enkeltstående, tradisjonell cache. Det blå punktet er et ikke-fysisk trinn.

Angivelse av trinn i cachebeskrivelsen

For å sikre tilstrekkelig avstand mellom alle fysiske trinn, må alle fysiske trinn være oppgitt i cachebeskrivelsen:

  • Fysiske deltrinn skal være inkludert i cachebeskrivelsen, og de skal være angitt som tilleggsveipunkter av type Stages of a Multicache. Dette gjelder også selv om cachen er av type mystery-cache.
  • Ikke-fysiske deltrinn er valgfrie, og det er opp til cacheeier å avgjøre hvilke som er relevante og interessante for cachen. Tilleggsveipunkter settes til den typen som er mest relevant: Question to AnswerParking AreaTrailheadReference point, osv.
  • Finale-trinnet, der den endelige cachen er plassert, skal for en cache av type Traditional cache være de oppgitte koordinatene øverst på cachesiden. For cacher av andre typer, skal plasseringen angis som et tilleggsveipunkt av type Final Location.

Wherigocacher

For Wherigocacher gjelder samme regler som for andre cacher, det vil si at fysiske trinn må ha en minimumsavstand på 161 meter, mens dette ikke er krav for virtuelle trinn.

Earthcacher

Earthcacher har bare virtuelle trinn, og kan i prinsippet ligge under 161 meter fra en annen cache. Imidlertid forsøker reviewerne å unngå at ikonet for en earthcache, mysterycache eller letterbox-cache ligger rett oppå en tradisjonell cache. Dette er for å unngå sånt som at en nybegynner går til de oppgitte, fiktive koordinatene for en earth/mystery/letterbox-cache, finner en cache (som tilhører en annen cacheoppføring), og logger earth/mystery/letterbox-cachen som funnet. Det er ikke nødvendig med 161 meters avstand, ca 20 meter er nok til å se forskjell. Men det er fint om det er litt lenger avstand så det ikke oppstår noen som helst tvil.