Cachepublisering

Når selve cachen er lagt ut, koordinatene funnet og skjema for ny cache på geocaching.com er fylt ut, så er cachen klar for publisering. Før den publiseres er det bare den som har fylt ut skema og som "eier cachen" som ser cachens web-side. Man kan ikke publisere cachen selv, men må "sende den inn for publisering": Den sendes inn ved å sette kryss i boksen Enable listing i skjemaet for ny cache. Denne boksen står rett under feltet for koordinater. Hvis ikke denne boksen er krysset av så skjer det ingen ting.

Når cachen er sendt inn til publisering så ligger den i en, for oss vanlige geocachere, usynlig kø hos geocaching.comGroundspeak (som eier geocaching.com) har rekruttert lokale, erfarne cachere som jobber frivillig og ubetalt med å håndtere denne køen og publisere cacher. Disse kalles reviewere.

Det er reviewerne som gjør den faktiske jobben med å ta imot cacher som skal publiseres, se gjennom dem, godkjenne dem - eller ikke - og som publiserer dem. Det er også reviewer som tar kontakt med deg hvis det er noe ved cachen din som ikke er i henhold til reglene.

Godkjenningen omfatter å sjekke at cachen ikke ligger for nærme eksisterende cacher (minimum 161 meter), at koordinatene er i Norge og at cachen ikke opplagt vil skape problemer (f.eks. opplagt privat område og uten godkjenning fra eier, for nære kirkegårder eller gravlunder). Imidlertid skjer godkjenningen bare ved å se relativt raskt på cachebeskrivelsen, så det finnes tilfeller hvor cacher ikke burde vært godkjent, men blir det allikevel. Årsaken til dette er at det ville være en urimelig stor jobb om reviewer skulle gå ut og sjekke hver eneste cache. Derfor er det viktig at de som finner cacher sier fra, hvis noe ikke er som det bør være.

Hvor lang tid tar det?

Generelt er det slik at man skal få svar innen syv dager etter at man har sendt en cache til review. Dette er nevnt i den automatiske e-posten man får når man sender en cache til review. I Norge er vi heldige, og opplever ofte at det går mye fortere.

Noen ganger lar svar vente på seg. Det kan skje når reviewerne får inn store mengder samtidig (f.eks. powertrails), hvis en av reviewerne er syke eller det er ferieavvikling. Reviewerne har skrevet at det er tillatt å etterlyse tilbakemelding, men dette fører til merarbeid, og vil forårsake litt mer forsinkelse. Det viktigste du kan gjøre er å dobbelsjekke at du har satt kryss i boksen Enable listing - ellers vil reviewerne ikke se at cachen er klar til publisering. Du finner boksen for Enable listing rett under feltet for koordinater. Er denne boksen krysset av er alt klart. Da anbefaler vi å se om det ikke hjelper å vente et par dager til.

Uenig?

Av og til får man ikke godkjent en cache og det kan føles veldig skuffende! Da bør man ikke begynne å krangle med den norske revieweren. Vedkommende er bare en "byråkrat" som er satt til å håndheve et sett med regler definert av Groundspeak. Siden det er Groundspeak som bestemmer reglene så hjelper det ikke å forsøke å overtale den norske revieweren til å fravike dem eller diskutere "fintolkninger".

Hvis du er uenig i reviewers tolkning av reglene så skal du sende en epost til appeals@geocaching.com. Da kommer klagen din fram til folk som er ansatt i Groundspeak og som er betalt for å håndtere klager. De har videre fullmakter til å ta vanskelige avgjørelser og de sitter også nærmere til de som utformer reglene så da er det bedre å diskutere med dem enn med de norske reviewerne.

Husk at reviewerne er folk som gjør dette frivillig på sin fritid. Bidra så godt du kan til å gjøre dette til en hyggelig jobb for dem. Vi har alltid hatt hyggelige og hjelpsomme reviewere for Norge, som gjør en fantastisk jobb!

For å spare tid, kan det være greit å kjenne til hvilken informasjon som kreves når du vil anke en avgjørelse fra reviewer. Følgende er sakset fra standardsvar som kommer når man sender epost til appeals@geocaching.com:

Important to know that when reviewing appeals, Groundspeak rarely makes exceptions or overturns the decision of our local volunteer reviewers. Please read this guideline again and note that it may be faster and easier to change your geocache slightly to follow the guideline(s) than to wait for the appeals process.

If you would like to file a formal appeal, please complete ALL of the following information so we can assist you in a timely manner. Note that we will not start on your appeal until all information has been completed.

1. Your Geocaching Username:

2. GC Code:

3. Geocache Name:

4. Geocache Location (Country):

5. Your reviewer’s name:

6. Which guideline(s) did your reviewer say your cache currently does not follow? Please briefly explain why you feel your cache should be published as is.

Once again, please be aware that while we wish to make every reasonable effort to assist you with your appeal in a timely manner, we will not start on your appeal until the information above has been completed. When sending your information we suggest writing in English so we can easily understand your appeal.

Innholdet er tilgjengelig for privatpersoner under CC BY-NC-SA 3.0 Creative Commons Navngivelse Ikke-kommersiell Del på samme vilkår. Husk link til oss.

Alt kommersielt bruk skal på forhånd godkjennes. Ta kontakt med Geocaching i Norge før bruk.