Cacheutlegg FAQ

Her finner du noen spørsmål som mange cacheutleggere har stilt, og svar som er formulert av vår mest erfarne reviewer, Makuta Teridax.


Kan du publisere cachen min på en bestemt tid og/eller dato?

Cacher blir publisert fortløpende, med unntak av cacher i forbindelse med eventer og spesielle anledninger som f.eks. fødselsdager. Selv om en cache skal publiseres frem i tid, skal cachen være utplassert og klar til å bli funnet, og cachebeskrivelsen skal være ferdig når den sendes til review.

Kan jeg annonsere en cache før den er publisert?

Det er ingenting i veien for å annonsere en cache før den er publisert på geocaching.com. Det er krav at cachen, ved tidspunkt for publisering på geocaching.com, er i tråd med retningslinjene. Hva som har skjedd med cachen og hvem som eventuelt har funnet den før publisering har ikke geocaching.com noe med.

Hva gjør jeg når jeg ikke ønsker å ha cachen lenger?

Arkivér cachebeskrivelsen ved å velge archive listing oppe til høyre på cachesiden. Så henter du inn cachen og fjerner alle spor etter den.

Kan du holde av / reservere et sted for cachen min?

Når det gjelder publisering av cacher, er det i utgangspunktet «førstemann til mølla» som gjelder, men hvis en cacheeier arbeider med en cache som ikke er sendt til review, og en annen cacheeier sender inn en nyere cache til review, vil eieren av den eldste cachen få noe tid til å gjøre sin cache ferdig. Hvis denne eldste cachen blir publisert, må eieren av den nyeste cachen finne et annet sted for sin cache.

Jeg har flyttet cachen langt. Bør jeg heller lage en ny cacheoppføring?

Dette er et skjønnsspørsmål. Avstanden i seg selv er ikke noe godt mål på om den gamle cacheoppføringen bør arkiveres og man bør sende inn en ny. Velger man et gjemmested 20 meter unna, men bytter selve cachen og skriver om hele beskrivelsen, vil det for mange være mest naturlig å arkivere den gamle cacheoppføringen og sende inn en ny. Velger man et gjemmested flere hundre meter unna, men beholder cachen og mesteparten av cachebeskrivelsen og gir geocacherne stort sett den samme opplevelsen, vil det for mange være mest naturlig å beholde samme cacheoppføring.