Kontrollør

Kontrollør
Frivillig person som ser gjennom og publiserer cacher.
Se også: Reviewer