Utkast (Field notes)

Field notes
En fil som kan lastes opp til geocaching.com eller inn i GSAK, for å lette loggingen.

Utkast (Field notes /feltnotater) er notater skrevet inn på GPS-en i felten, derav navnet. Disse notatene havner i en fil på GPS-en. Denne filen kan man lastes opp til geocaching.com eller lese inn i GSAK. Hver gang man har logget en cache med GPS-en eller mobilen, skrives informasjonen til denne fila. Ulike produsenter av GPS-er har ulike navn på filene med feltnotater.


Opplasting av feltnotater

For å laste opp filen med feltnotater til geocaching.com, gå til http://www.geocaching.com/my/uploadfieldnotes.aspx. Hvilken fil som skal lastes opp, og hvor denne ligger på GPS-en, avhenger av GPS-en. Når filen er lastet opp, vil feltnotatene være synlig på nettsiden http://www.geocaching.com/my/fieldnotes.aspx.

Filer med feltnotater

Garmin

Garmin GPS-er har to filer for feltnotater, geocache_visits.txt og geocache_logs.xml.

geocache_visits.txt

I mappen Garmin finner man filen geocache_visits.txt. Her er et eksempel på en linje fra en slik fil.

GCQVQE,2012-04-23T12:42Z,Found it,"Her står det noe hvis du har skrevet inn noe."

Om filen

  • Formatet er CSV (comma-separated values).
  • Tegnkodingen er UTF-16LE.
  • Tiden er angitt i formatet ISO 8601 med minutters nøyaktighet og tidssone UTC.
  • Hver logg starter på en ny linje og bruker én eller flere linjer, avhengig av antall linjer i notatet.
  • Hver logg avsluttes med linjeslutt av «Windows-typen» (CR+LF).

Etterhvert vil det bli mange linjer i fila, ettersom de fra tidligere dager på tur blir liggende. Den enkleste og beste måten å slippe en veldig stor fil på er å fjerne hele fila etter at du er sikker på at du vellykket har lastet den opp til geocaching.com. Du kan også redigere og f.eks. fjerne de eldste linjene, men du må være nøye så du ikke roter til formatet.

Du kan også skrive inn velformaterte linjer manuelt, f.eks. hvis du har glemt å logge en cache på GPS-en. Da må du vite hva du gjør, for formateringen må være perfekt!

geocache_logs.xml

I mappen Garmin finner man filen geocache_logs.xml. Denne filen inneholder i all hovedsak den samme informasjonen som filen geocache_visits.txt, men tiden er oppgitt med sekunders nøyaktighet. I tillegg har denne filen en renere formatering. Dette gjør at informasjonen i filen er utvetydig.

Mobiltelefonapplikasjoner og field notes

Mange geocache-programmer for mobiltelefon har også mulighet for field notes. De fleste av disse lar deg laste opp field notes direkte til geocaching.com, enten umiddelbart når du har skrevet notatene dine for cachen, eller på et senere tidspunkt (f.eks. når du har kommet hjem etter en tur).

Eksterne lenker

Innholdet er tilgjengelig for privatpersoner under CC BY-NC-SA 3.0 Creative Commons Navngivelse Ikke-kommersiell Del på samme vilkår. Husk link til oss.

Alt kommersielt bruk skal på forhånd godkjennes. Ta kontakt med Geocaching i Norge før bruk.