Bokn

Bokn Geocoin
Lanseringsår:2015
Tema:Geografi, Haugalandet, Ferge
Initiativtager(e):

BEKA 21, Beate & Øyvind Kaurstad

Størrelse:

43mm i diameter (1,75"), 2mm tykk

Coin nr:8426
Ikon:

Bestilles fra:BEKA21
Mer informasjon:


Design

Ideen til denne coinen hadde BEKA21 selv. Hun har tatt utgangspunkt i Haugalandet. Haugalandet består av 9 kommuner; Haugesund, Karmøy, Tysvær, Vindafjord, Etne, Sauda, Utsira, Bokn og Sveio. Dette er coinen fra Bokn Kommune.

Forside

På framsiden er det kart over Haugalandet med navnet på kommunene rundt. Kommunenavnene vil rotere etter hvilken kommune coinen er fra.

Bakside

På baksiden er det bilde av det Boknafjellet og Fjord1 sambandet.

Bokn

Bokn er en øy-kommune i Rogaland som består av tre bebodde øyer (Ognøy, Austre Bokn og Vestre Bokn) og 123 småøyer og holmer. Kommunen har Karmøy vest og nord for seg, Tysvær i nord, Finnøy og Rennesøy i øst, og Kvitsøy i sør. Høyeste punkt er Boknafjellet på 294 moh.

Bokn har en del jordbruk, men har også viktige hjørnesteinsbedrifter som Bokn Plast og fiskemottak. To bygder, Føresvik og Alvestadkroken, som begge ligger på Veste Bokn. Lokalt blir de to Boknøyene bare omtalt som Austre og Vestre.

Bokn har egen barnehage, barne- og ungdomsskole, bibliotek og en matvarebutikk.

Bokn har bruforbindelse mot nordfylket Rogaland og fergesamband mot sør, dette gjør at Bokn er en ferdselsåre for alle som kommer nordfra og kjører sørover langs vestkysten.

Kommunikasjon
E39 går over alle de tre hovedøyene, og ekspressbussene gir god forbindelse nordover til Haugesund og Bergen, samt sørover til Stavanger. Ferge Arsvågen-Mortavika.

Kommunen har to campingplasser, en på Vestre Bokn og en like ved E39 på Austre Bokn. For båtfolket er det ny gjestehavn i Føresvik med bunkringsmuligheter og butikk/post.

(Kilde for fakta om Utsira: Wikipedia)

Fjord1

Mortavika–Arsvågen er et ferjesamband på Europavei 39 over Boknafjorden mellom Bokn og Rennesøy kommune. Sambandet betjenes av Fjord1 med de tre gassferjene MF «Mastrafjord», MF «Stavangerfjord» og MF «Boknafjord» (2011). Overfarten mellom Mortavika og Arsvågen tar ca. 25 minutter.

1. januar 2012 ble den nye gassferja MF «Boknafjord» satt inn i sambandet. Ferja har plass til 240 PBE og det er nå avganger 3 ganger i timen mellom kl. 10 og 20 på hverdager og fra kl. 13 på søndager.

Det foregår planlegging for å legge ned sambandet og erstatte det med det undersjøisk tunnelprosjektet Rogfast.

(Kilde for fakta om ferjesambandet Mortavika-Arsvågen: Wikipedia)

Versjoner

BilderVersjonSamlerinfoOpplagMetall(er)Emalje/farge(r)Annet

Antikk SølvRegular Edition (RE)60Antikk sølvIngen

Antikk GullRegular Edition (RE)60Antikk gullIngen

Antikk KobberLimited Edition (RE)50Antikk kobberIngen

Sort NikkelArtist Edition (RE)15Sort nikkelIngenIkke til salgs. Kan kun byttes mot andre eksklusive coiner.


Innholdet er tilgjengelig for privatpersoner under CC BY-NC-SA 3.0 Creative Commons Navngivelse Ikke-kommersiell Del på samme vilkår. Husk link til oss.

Alt kommersielt bruk skal på forhånd godkjennes. Ta kontakt med Geocaching i Norge før bruk.