Halloween Skasenden
Halloween Skasenden Geocoin
Lanseringsår:2015
Tema:Event, Halloween, Skasenden, Georg Karsten, Finnskogen
Initiativtager(e):Viking_Princess
Størrelse:50,8 x 50,8 x 3,5 mm
Coin nr:8292
Ikon:

Bestilles fra:Kontakt Viking_Princess
Mer informasjon:

Bakgrunn

Ideen til coinen er av Viking_Princess. Coinen er i hovedsak designet av GorgonVaktmester, men Viking_Princess har også hatt innflytelse på designet.

Coinen er laget til de årlige Halloween-eventene på Finnskogen Turist- og villmarkssenter på Skasenden, og temaet for coinen er Halloween, Finnskogen og Georg Karsten. 2015-eventet hvor coinen ble lansert er det tredje i rekken av disse Halloween-eventene.

Design

Forsiden - Halloween på Finnskogen

Øverst på forsiden av coinen finner vi eventlogoen for Halloween-eventene på Finnskogen. Logoen ble designet av Krissiewiz til det andre eventet, og har blitt nå fast logo for disse eventene.

Under logoen finner vi et motiv med en tømmerhytte som ligger i granskogen. På tunet foran hytten står en flaggstang med Finnskogflagget. På himmelen over hytten kan man se stjerner og en flokk flaggermus.

Det hele har form av å være et maleri med en maleriramme rundt. Man kan også se ett sett med fingre på rammen på begge sidene av bildet. Disse fingrene går så rundt coinen på siden og kommer igjen på baksiden.

Baksiden - Georg Karsten

Georg Karsten har blitt en kjent figur for alle som har cachet på Finnskogen, spesielt gjennom cachen GC4MYME - Hvor ble det av Georg Karsten?. Georg Karsten er dessverre ikke lenger i blant oss, men figurerer i en rekke sammenhenger som et skjelett.

Baksiden av coinen er også baksiden av maleriet og vi kan se baksiden av rammen og rammeskjøtene i hjørnene. I tillegg ser vi at det er Georg Karsten som står og holder maleriet opp for oss.

Versjoner

BilderVersjonSamlerinfoOpplagMetall(er)Emalje/farge(r)Annet

Sort Nikkel

Regular Edition (RE)120Sort nikkel3 grønnfarger, brun, rødbrun, sort, hvit, orange og "Glow-in-the-dark"

Antikk SølvLimited Edition (LE)60Antikk sølv3 grønnfarger, brun, rødbrun, sort, hvit, orange og "Glow-in-the-dark"Selges kun på eventene, og selges kun til de som er tilstede på eventet.

Antikk GullExtra Limited Edition (XLE)20Antikk gull3 grønnfarger, brun, rødbrun, sort, hvit, orange og "Glow-in-the-dark"Ikke i ordinært salg. Gis til viktige bidragsytere for eventene. Kan i enkelte tilfeller byttes med Viking_Princess.

Antikk KobberArtist Edition (AE)2

Antikk kobber

3 grønnfarger, brun, rødbrun, sort, hvit, orange og "Glow-in-the-dark"Ett eksemplar til hver av designerne (Vurderer å lage flere)