Etne

Etne Geocoin
Lanseringsår:2016
Tema:Geografi, Haugalandet, Etne, Etneelva
Initiativtager(e):BEKA 21, Beate & Øyvind Kaurstad
Størrelse:43mm i diameter (1,75"), 2mm tykk
Coin nr:8974
Ikon:

Bestilles fra:BEKA21
Mer informasjon:

Design

Ideen til denne coinen hadde BEKA21 selv. Hun har tatt utgangspunkt i Haugalandet. Haugalandet består av 9 kommuner; Haugesund, Karmøy, Tysvær, Vindafjord, Etne, Sauda, Utsira, Bokn og Sveio. Dette er coinen fra Etne kommune.

Tauet rundt coinen symboliserer at kysten og båter er sentralt her i området fra gammelt av.

Det er planer om å lage en coin fra hver kommune, totalt 9 coiner. Dette er coin nr. 7 i serien.

Forside

På framsiden er det kart over Haugalandet med navnet på kommunene rundt. Kommunenavnene vil rotere etter hvilken kommune coinen er fra.

Bakside

Etneelva er ei elv i Etne kommune i Hordaland og hovedelva i Etnevassdraget. Den dannes ved samløpet av Nordelva og Sørelva, og renner derfra mot vest til munningen i Etnefjorden. Selve Etneelva er bare 3,4 km lang, mens hele vassdraget har en lengde på 37,6 km regnet fra øverste kilde. Nedbørfeltet er på 252,84 km² og middelvannføringen ved munningen er 23,4 m³/s.

Etnevassdraget.

Vassdraget består av to deler, Nordelva fra Stordalen og Sørelva fra Litledalen, hvorav Nordelva er den største. Hovedvannstrengen i vassdraget har utspring fra et lite vatn ved Vinjakvelvnuten på fjellplatået mellom Åkrafjorden og Sauda. Derfra renner Stordalselva mot vest ned til Stordalsvatnet. Fra vestenden av vatnet fortsetter Nordelva ned til samløpet med Sørelva, som har utspring fra fjellområdene sør for hoveddalføret.

Denne lista viser de største elvene i vassdraget. Hver linje inneholder elvas navn og hvor den munner ut. Sideelver er innrykket i forhold til hovedelva.

 

Etneelva – i Etnefjorden fra øst, ved Etne

Nordelva – 2 km sørøst for Etne, fra nordøst

Stordalselva – i Stordalsvatnet fra øst, ved Frette

Hellaugelva – 1 km øst for Frette, fra sør

Sørelva (Litledalselva) – 2 km sørøst for Etne, fra sørøst

Kaldeimselva – 5 km sørøst for Etne, fra sør

Kritlaelva – i Hårlandsvatnet fra sør

 

Etnevassdraget ble vernet mot kraftutbygging i Verneplan IV for vassdrag i 1993.

Litledalsgreinen av vassdraget ble allerede tidlig på 1900-tallet utbygd til kraftproduksjon i Hardeland og Litledalen kraftverker.

Versjoner

BilderVersjonSamlerinfoOpplagMetall(er)Emalje/farge(r)Annet

Antikk SølvRegular Edition (RE)45Antikk SølvIngen

Antikk KobberRegular Edition (RE)40Antikk KobberIngen

Antikk GullLimited Edition (LE)40Antikk GullIngen

Sort NikkelArtist Edition (AE)15Sort NikkelIngen


Innholdet er tilgjengelig for privatpersoner under CC BY-NC-SA 3.0 Creative Commons Navngivelse Ikke-kommersiell Del på samme vilkår. Husk link til oss.

Alt kommersielt bruk skal på forhånd godkjennes. Ta kontakt med Geocaching i Norge før bruk.