LoggtyperNår man logger på nettet (via web eller app) kan man velge mellom flere ulike logtyper.

Alle cacher man leter etter, samt virtuelle og earth-cacher:

TypeNorskNår brukes denneHva sker?

Found it

Fant den

Brukes når du har funnet cachen og signer papirloggen.

Denne brukes bare første gang man finner cachen.

Du får registrert at du har funnet cachen. Det blir også sendt en epost til eieren av cachen med kopi av loggen din. Også de som har cachen på "watch list" får tilsendt en slik epost.

Did Not Find (DNF)

Fant den ikkeBrukes når du har lett, men ikke funnet cachen og/eller du ikke får signert papirloggen.

Du får registrert at du ikke har funnet cachen og det blir sendt en epost til eieren med kopi av det du har skrevet i loggen din.

Det er IKKE noe nederlag å logge Did Not Find. Tvert imot er det nyttig informasjon til både eieren og andre geocachere. Kommer det flere på rad er det ekstra nyttig for da er det sannsynlig at cachen er borte og at eier bør ta seg en tur å sjekke.

Trenger vedlikeholdBrukes hvis du finner cachen i dårlig forfatning.

Da sendes epost til eieren med kopi av det du har skrevet. Cachen vil også bli merket med et "needs maintenance" atributt så andre geocachere vil se at det er problemer med denne.

Needs Archiving

Bør arkiveresBrukes når det typisk er mange Needs Maintenance logger og ingen ting har skjedd og cachen er helt ødelagt.Da sendes epost til eieren og det går også en varsling til reviewere som vil følge opp cachen og evt. arkivere den etter en stund. Vis meg mine logger av denne typen

Write Note

Skrive notatBrukes når du bare vil legge inn litt informasjon. Typisk hvis du legger inn en reisevenn i en cache du har besøkt før.Eier får epost med kopi av det du har skrevet.


For eventer:

TypeNorskNår brukes denneHva skjer?

Will attend

Vil deltaBrukes når man vil si fra at man kommer.Det blir send en epost til eieren av eventet. Man vil også få tilsendt eventuelle "Announcement" logger for dette eventet.

Attended

DeltokBrukes når man har deltatt på eventet.Du får registrert at du har deltatt. Tilsvarer "Found It" på andre cacher.

Announcement

Annonsering

Announcement brukes når cacheeieren ønsker å informere om noe som er relevant for alle som ønsker å delta på et event.

Det sendes epost til alle som har logget "Will attend" på eventet.


For Reisevenner

TypeNorskNår brukesHva skjer?

Discovered it /Oppdag

Oppdaget denNår du ser en ny reisevenn på f.eks eventer eller bare ute på turDu får registrert at du har Oppdaget reisevennen. Det blir også sendt en epost til eieren av reisevennen med kopi av loggen din. Også de som har reisevennen på "watchlist" får tilsendt en slik epost.
Write Note/Skriv notatSkrive notatBrukes når du bare vil legge inn litt informasjon. Typisk hvis du ser igjen en reisevenn du har sett førEier får epost med kopi av det du har skrevet.
Grab it from current holder"overta den, fra nåverende holder"Brukes når du tar med deg en reisevenn, som en annen cacher harDu får registrert at du har Oppdaget reisevennen, samt den havner i ditt inventar. Og det blir også sendt en epost til eieren av reisevennen med kopi av loggen din. Også de som har reisevennen på "watchlist" får tilsendt en slik epost.
Retrieve from XXXX / Ta medTa den fra XXXXBrukes når du tar med deg en reisevenn fra en cacheDu får registrert at du har Oppdaget reisevennen, samt den havner i ditt inventar. Og det blir også sendt en epost til eieren av reisevennen med kopi av loggen din. Også de som har reisevennen på "watchlist" får tilsendt en slik epost.
Grab it from somewhere else / OvertaTa den fra et annet stedNoen ganger så kan man finne en reisevenn, som ikke står oppført at den skal være der den er (registrert i feil cache)Du får registrert at du har Oppdaget reisevennen, samt den havner i ditt inventar. Og det blir også sendt en epost til eieren av reisevennen med kopi av loggen din. Også de som har reisevennen på "watchlist" får tilsendt en slik epost.
Dropp off/Legg igjenLa igjenNår du legger fra deg en reisevenn i en cache eller i et eventReisevennen blir tatt ut av din beholdning og ført over til beholdningen til cachen/eventet. Og det blir også sendt en epost til eieren av reisevennen med kopi av loggen din. Også de som har reisevennen på "watchlist" får tilsendt en slik epost.
Visit/BesøkBesøkteNår du har med deg en reisevenn på tur, og du vil registrere at reisevennen har besøkt cachenReisevennen forblir i din beholdning, men får registrert på siden sin at den har vert på stedet, og får dermed øket sin reiselengde. Og det blir også sendt en epost til eieren av reisevennen med kopi av loggen din. Også de som har reisevennen på "watchlist" får tilsendt en slik epost.


For eiere av cacher:

TypeNorskNår brukesHva skjer?

Temporarily Disable Listing

Midlertidig stengingBrukes når det er noe feil med cachen så den ikke kan logges.

Cachen er tydelig merket når man søker etter cacher og i noen typer søk vil den ikke dukke opp. Du kan også forvente å bli kontaktet av reviewere hvis du ikke har rettet opp i feilen og skrevet en "Enable Listing" log etter en stund (1-3 måneder).

Hvis du trenger mere tid på deg så lag en "Write Note" log og skriv når man kan forvente at du har fått ordnet opp.

Enable Listing

Åpne for besøk igjenBrukes når du har fått ordnet opp og cachen igjen er klar for nye besøk.Cachen vil igjen dukke opp i alle søk.

Archive

ArkiverBrukes når cachen opphører å eksistere.

Cachen vil ikke dukke opp i søk lenger, men de som har funnet den men ikke rukket å logge vil kunne logge.

HUSK i ta vekk den fysiske boksen når du arkiverer en cache.

Owner Maintenance

Eier har vedlikeholdtBrukes når du har fiksa opp i cachen.Hvis det er logget "Needs Maintenance" tidligere vil det være et attributt satt for cachen. Dette fjernes etter en "Owner Maintenance" log.


Update coordinates

Oppdater koordinateneBrukes når du har flyttet cachen litt, eller du må justere koordinatene av andre grunner.Kan ikke brukes hvis du flytter langt, dvs så det er fare for at du kan komme i konflikt med andre cacher som finnes fra før. Da må du ta kontakt med reviewer og spørre dem om de kan flytte koordinatene for deg.

Post Reviewer Note

Skriv medling til reviewerBrukes før publisering hvis man vi gi info til reviewer.Melding sendes til reviewer. Loggen vises ikke etter publisering.
Innholdet er tilgjengelig for privatpersoner under CC BY-NC-SA 3.0 Creative Commons Navngivelse Ikke-kommersiell Del på samme vilkår. Husk link til oss.

Alt kommersielt bruk skal på forhånd godkjennes. Ta kontakt med Geocaching i Norge før bruk.