Hvor nøyaktige er koordinatene som oppgis?

Vanlige spørsmål:


  • Er det vanlig med litt avvik på koordinatene?
  • Hva er "10 meters regelen"?
  • Bør man ha hint ved dårlige koordinater?


Svar på spørsmålene


Avvik

Man skal alltid bestrebe seg på å få så nøyaktige koordinater som mulig. Likevel vil nøyaktigheten kunne variere fra sted til sted og fra utlegger til utlegger.

Først og fremst har vi det faktum at vi i geocacheingen stort sett benytter "desimalminutter" tilangivelse av koordinatene, og at vi da bare bruker tre desimaler på minutt. Da vil 0,001 minutt i nord-sør-retning være 1,8 m, og her rundt 60°N vil 0,001 minutt i øst-vest-retning være cirka 90 cm.

Det kan også være flere årsaker til avvik. Utstyret man bruker er en ting, men den største faktoren er måten man gjør det på. Såkalt "midling" av koordinatene gir stort sett bra resultat. Det inenbærer at det tas mange øysblikksmålinger som det beregnes et gjennomsnitt av. GPSr'ene fra Garmin har slik funksjon innebygget og den bruker ca. 5 minutter før den sier at den har et akseptabelt resultat. (Noen ganger mer noen ganger mindre, kommer an på hvor stabilt den opplever at signalet er.) Det finnes egne apper for midling til telefoner også for de som bruker det. Noen utleggere legger mer arbeid ned i å få gode koordinater enn andre. Derfor vil man kunne oppleve an noen "alltid" har stor avvik mens andre alltid er "spot on".

10 meters regelen

Dette er ingen formell regel, men det er en "tommelfingerregel" som sier at dersom du finner cachen på et sted som er mindre enn 10 meter unna der din GPSr får nullpunkt er det å anse som akseptabelt/godkjent.

Grunnen til at man sier at 10 meter er "godkjent" er at det kan være litt vanskelig forhold på stedet, det kan ha vært litt dårlige forhold den dagen du tok ut koordiantene, eller det kan være dårlige forhold den dagen cacheren er på stedet og leter, og de GPSr'ene vi har er ikke 100% nøyaktige så litt slingringsmonn må man regne med. Og har f. eks din GPSr "bommet" med 5 meter, og den som leter sin GPSr bommer med 5 meter på dine koordinater i samme retning som din bommet i utgangspunktet kan det bli 10 meters avvik. Det er sånt man må kunne regne med. Er avviket derimot større er det verdt å vurdere om koordiantene bør tas ut på nytt. Kanskje er den som oppdater et stort avvik så grei at han/hun midler nye koordinater og legger ved loggen sin?

Hint ved dårlige koordinater

Hvorvidt man skal ha med hint er opp til den som legger ut, men vet man at det kan være vanskelig forhold på stedet (inntil høye hus eller fjellvegger, eller inni tett skog) kan hint være en fordel. Mange liker at det er hint på cachene uansett, men graden av hvor direkte det skal være kan jo variere. Det er stor forskjell på hintet "Henger" og "Henger på en av de nederste greinene på grana med brukket topp" Det ene bare utelukker at den ligger på bakken eller under steiner og slikt, det andre er en ren "giveaway" (som likevel kan være riktig å gjøre på enkelte steder).

Dette er altså en vurdering som utlegger må vurdere selv i det enkelte tifellet basert på forholdene på stedet og hvordan man vil at cachen skal være 

Mer info


Det er skrevet litt om nøyaktighet her: http://www.thomfre.net/eventer/et-noyaktig-event-resultater/

Innholdet er tilgjengelig for privatpersoner under CC BY-NC-SA 3.0 Creative Commons Navngivelse Ikke-kommersiell Del på samme vilkår. Husk link til oss.

Alt kommersielt bruk skal på forhånd godkjennes. Ta kontakt med Geocaching i Norge før bruk.