Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

En letterbox-hybrid-cache (ofte bare kalt letterbox-cache) er en geocache som tilfredsstiller kravene til både å være en letterbox og å være en geocache. Cachen er dermed en hybrid/krysning. En letterbox-cache kan være utformet som en tradisjonell cachemulti-cache eller mystery-cache, men den har det tilleggmomentet at den  inneholde et stempel slik at en som driver med letterboxing kan stemple sin personlige loggbok. Stempelet skal være unik for cachen, altså et signatur-stempel, akkurat som hvert poststed har hvert sitt poststempel når de stempler brevene, sånn at man ser akkurat hvilket postkontor brevet er sendt fra.

...