Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: endret fieldnotes til utkast

...

Når man finner en geocache, skriver man to typer logger – en når man er ved cachen, og en på nettsiden til cachen. Den første loggen er en bekreftelse på at man har funnet cachen. Den andre loggen skriver man enten når man kommer hjem, men eller i felten med såkalte Utkast (Field notes) (feltnotater). Field notes støttes av nyere GPS-en samt geocacheprogram på mobiltelefonen.

...

Det går an å formatere loggene sine med fargede fete bokstaver o.l. ved å bruke Geocaching Markdown kode.

Utkast (Field notes)

Hvis du har en nyere GPS (Oregon, 62s m.fl.) eller bruker Geocaching® appen kan du bruke field notes Utkast for å gjøre det enklere å huske hvilke cacher du har vært innom og lettere å klikke deg fram til cachene når du skal logge på nettet. Se field notes Utkast og se opplastingsside for field notes utkast hos geocaching.com. Mange synes det er praktisk å bruke GSAK for å lese inn field notes utkast og klargjøre for logging.

...