Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Table of Contents


Begrepet reisevenn eller sporbar (engelsk: trackable) brukes om gjenstander som sendes ut i verden for å reise fra cache til cache. Man kan se på cacher som overnattingssteder og severdigheter som en reisevenn besøker, og det er vi geocachere som flytter dem fra sted til sted. Merk at slike gjenstander er ikke bytteting.

...

Samme side oppgir også et referansenummer for reisevennen (tilsvarende GC-kode) dette er et nummer du kan bruke for å henvise til en sporbar, uten folk for logget den for eksempel så vil referansenummeret: TB6RETV ta deg til cghove's tattoo's side (nei det er ikke en side om tatoveringer, men cghove har som en del andre cachere, uten at jeg vet antall, fått tatovert en reisevenn på hånden sin. På denne siden så vil du se beskrivelse for den sporbare, du vil se logger (hvem har sett den, hvor har den vert) og du vil også se en link til et Travel Bug kart der du kan se på kartet hvor den har vert.

 vs Samtidig så vil den sporbare "Travel Bug Dog Tagen" på bildet her få en annen kode på sin side som brukes for å referere til den uten å gi folk mulighet til å logge den, og den koden er TB7EX50 (Ser du forskjellen?)


Hvem eier en reisevenn, og hvordan håndterer man den?

...

Før du tar med deg en reisevenn fra en cache, bør du gjøre deg kjent med metodene for å logge reisevennen. Når du logger reisevennen, blir dens ferd registrert på geocaching.com, slik at eieren av reisevennen kan følge med. Dessuten får du et slags minne om reisevennen: Ikonet for reisevennen blir synlig fra profilen din på geocaching.com. Du vil også ha mulighet til å følge reisevennens ferd videre, ved å sette den på watch list.

...

forumet på gcinfo.no kan du lese diskusjoner rundt logging av reisevenner.


For utfyllende beskrivelse av logging av reisevenner se denne siden

Når du skal sende reisevennen videre på reise

...

Ta gjerne bilder og last opp sammen med loggene dine - det vil eieren synes er hyggelig.


For utfyllende beskrivelse av logging av reisevenner se denne siden


Vanlige spørsmål

...

Hva gjør jeg hvis jeg har glemt å registrere inn en reisevenn når jeg logger?

...