Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Før du tar med deg en reisevenn fra en cache, bør du gjøre deg kjent med metodene for å logge reisevennen. Når du logger reisevennen, blir dens ferd registrert på geocaching.com, slik at eieren av reisevennen kan følge med. Dessuten får du et slags minne om reisevennen: Ikonet for reisevennen blir synlig fra profilen din på geocaching.com. Du vil også ha mulighet til å følge reisevennens ferd videre, ved å sette den på watch list.

...

forumet på gcinfo.no kan du lese diskusjoner rundt logging av reisevenner.


For utfyllende beskrivelse av logging av reisevenner se denne siden

Når du skal sende reisevennen videre på reise

...