Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
FBP - Found Before Publishing
Funn før publisering
Se også: Prefind

Det kan være at du tilfeldigvis finner en cache før den blir publisert. For eksempel når du er ute for å se etter fint sted å legge en cache.

...