Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
GPX - GPS eXchange Format
Filformat for filer som inneholder mange detaljer om en eller flere geocacher.
Se også: LOC

En GPX-fil inneholder de aller fleste detaljene som vises i cachebeskrivelsene på geocaching.com, bl.a. koordinater, tittel, vanskegrad, beskrivelse, de siste loggene, etc. Dette formatet inneholder langt flere detaljer enn det eldre LOC-formatet.

En GPX-fil kan inneholde detaljer for én eller mange geocacher. GPX-fil for én og én geocache kan lastes ned fra cachesiden på geocaching.com. Nedlasting av mange geocacher i samme GPX-fil gjøres via pocket queries. Det er kun premium-medlemmer som har tilgang til nedlasting av GPX-filer.

GPX-filer kan overføres direkte til en GPS, eller de kan åpnes i applikasjoner på en datamaskin for videre behandling, for eksempel GSAKBaseCamp eller MapSource.

GPX 1.0 inneholder ikke attributter, men hvis du går til Manage Your Preferences og velger GPX 1.0.1 helt nederst på siden, så vil GPX-filene du laster ned inneholde slikt også. Informasjon om attributter kan også legges til ved å bruke GSAK, men det er like greit å velge GPX 1.0.1 først som sist. Nye kontoer har muligens GPX 1.0.1 valgt som standard.