Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Anchor
størrelse
størrelse
Cachetypen er alltid beskrevet på cachens nettside. Nedenfor er en liste over noen cachetyper og en omtrentlig beskrivelse av hver. Vær oppmerksom på at fantasien og variasjonen er stor. Noen er "offisielle" størrelser som angis med attributter på cachesiden, mens andre er uoffisielle og angis med vanlig tekst i beskrivelsen.

 • nano Mikro/Nano - Mikro beholdere er mindre enn et fingerbøll og inneholder bare en tynn papirremse. Ikke offisiell størrelse hos geocaching.com. Angis da som enten "micro" eller "other".
 • micro - er på størrelse med en 35mm filmboks
 • small - er større enn micro og mindre enn regular
 • regular 100 milliliter. Typiske beholdere er petrør, bison, filmrullboks ol.. De kan holde en liten loggbok eller logg ark. Hvis en micro cache er mindre enn 10 milliliter, er det ofte kalles en nano cache.
 • Liten/Small - Små beholdere er fra 100 milliliter til 1 liter. De er omtrent på størrelse med et eple. De kan holde en liten loggbok og byttegjennstander.
 • Middels/Regular - rommer typisk 1 til 2 20 liter
 • large Stor/Large - er større enn regular
 • palatka - en kraftig zip-lock-pose som har fått tykk tape rundt seg for kamuflasje og forsterkning. Dette er ikke en offisiell størrelse og angis som regel som "other".
 • other - størrelse som 20 liter
 • Annen/Other - størrelse som ikke passer med de andre typene

                       Image Removed

...


Hva inneholder en geocache?

...