Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

ROT13 betyr rotate by 13 places («rotér 13 plasser») og er en variant av Cæsar-chifferet. Bokstavene i det engelske alfabetet, fra A til Z, erstattes av bokstaven som er 13 plasser lenger frem i alfabetet. Hvis man havner forbi Z, «roterer» man ved å fortsette tellingen fra begynnelsen av alfabetet. A blir til NB blir til O, osv. helt frem til at M blir til Z. Deretter må man rotere, så N blir AO blir B osv. helt til at Z blir M.

...