Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

En pocket query kan brukes til å overføre cachebeskrivelser til GPS-en. På nyere GPS-modeller skal det gå fint å legge GPX-filen direkte over på GPS-en. Håndteringen av de filene man mottar kan også gjøres i GSAK, hvor man kan foreta ytterligere sortering før overførsel til GPS-en. Dermed kan man unngå papirutskrifter og unngå å taste koordinatene manuelt inn på GPS-en.

Og alle genererte pocket query's blir tilgjengelig i lister funksjonen i appen, slik at man kan ha cachene "offline"

Bestill din første pocket query

...