Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
LOC
Filformat som inneholder de grunnleggende detaljene om en eller flere geocacher.
Se også: GPX

En LOC-fil inneholder de grunnleggende detaljene om en geocache: Koordinater, tittel, utlegger, cachetype, vanskegrad, terreng og boksstørrelse. Dette formatet inneholder langt færre detaljer enn det nyere GPX-formatet.

En LOC-fil kan inneholde detaljer for én eller mange geocacher. LOC-fil for én og én geocache kan lastes ned fra cachesiden på geocaching.com. Nedlasting av mange geocacher i samme LOC-fil gjøres via pocket queries. Det er kun premium-medlemmer som har tilgang til nedlasting av pocket queries, og for disse anbefales GPX-filer fremfor LOC-filer.

LOC-filer kan overføres direkte til en GPS, eller de kan åpnes i applikasjoner på en datamaskin for videre behandling, for eksempel GSAKBaseCamp eller MapSource.