Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Favorittpoeng
Poeng som geocachere gir til de beste geocachene de har funnet.

Favorittpoeng (ofte forkortet FP) er noe som geocachere kan gi til cacher som de har funnet. Dette brukes til å belønne cachene som geocachere mener er de beste. Kalles også Blå sløyfe. Mrk høsten 2016 gikk det fra å være "premie" sløyfe til et blått hjerte

Geocachere som er Premium Member får ett favorittpoeng til rådighet per tiende geocache de har funnet. Favorittpoengene deler man ut til de geocachene man liker best. Hva som ligger til grunn for at man deler ut favorittpoeng kan være så forskjellig: Det kan være en god cachebeskrivelse, en god mysterioppgave, en flott multicache, en fin naturopplevelse underveis til cachen, et fint eller historisk interessant sted cachen ligger på, en flott cachebeholder, en stor barnevennlig cache med mange bytteting eller en fiffig/kreativ eller smart gjemt beholder.

...

  • Krysse av i en egen boks under feltet man skriver selve loggteksten i når man logger på geocaching.com
  • Huke dette av på appen på smarttelefonen når man skriver loggen
  • Krysse av i en egen boks over feltet man skriver loggteksten i når man bruker "publiser logger" funksjonen i GSAK

Dersom du har logget en cache som du absolutt mener bør få favorittpoeng, men ikke har flere oppsparte poeng kan du vente til du har logget noen cacher til slik at du får et nytt favorittpoeng til utdeling. Så kan du gå inn på cachen igjen på geocaching.com, klikke på "rull ned" menyen der hvor det står hvor mange favorittpoeng cachen har fått og velge «add to favorites»/«legg til favoritter» (Dette finner du øverst til høyre på cachesiden). Eller du kan hente opp cachen igjen i appen på telefonen og gi favorittpoeng der (eget menyvalg for det).

Som nevnt er det kun de som er Premium Member som kan gi favorittpoeng, men dersom du endrer ditt medlemskap fra Basic til Premium Member, vil du få favorittpoeng til utdeling også for hver tiende cache du har funnet tidligere. Disse kan du da dele ut til cacher du har funnet tidligere, eller du kan bruke dem etterhvert som du finner nye cacher som fortjener et favorittpoeng.

...

Når man søker på cacher på geocaching.com, kan resultatet av søket sorteres etter antall favorittpoeng ved å klikke øverst på kolonnen for favorittpoeng, på den det blå sløyfenhjertet.

Er du fortsatt i tvil?

Det er i all hovedsak tre gode grunner til å bruke disse favorittpoengene, og fordele dem på cacher du liker spesielt godt:

...