Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Nano
Knøttliten geocache, ikke offisiell størrelsesangivelse hos geocaching.com.

Nano er en uoffisiell størrelsesangivelse og er hakket mindre enn micro. En nanocache er enda litt mindre enn det ytterste leddet på lillefingeren din og har bare plass til en smal loggstrimmel. De aller, aller fleste nanoer ser ut som på bildet til høyre.

Mange ønsker at Groundspeak skal gjøre nano til en offisiell størrelsesangivelse. Av den grunn velger en del geocachere å beskrive nanocacher med størrelsesangivelsen other. Ut fra definisjonen på geocaching.com er det mest riktig å velge størrelsesangivelsen micro. I tillegg bør man angi i teksten at geocachen er av typen nano.

På geocaching.com er den minste offisielle størrelsesangivelsen for geocacher micro. En microcache er definert som en 35 mm filmrullboks, eller mindre


Nano-geocache sammenlignet med 1 euro.

Nano-geocache sammenlignet med 1 euro.